Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

18. Yüzyıl Başlarında Rusya’nın Kafkasya Siyaseti: I. Petro’nun İran Seferi

VAKANÜVİS - ULUSLARARASI TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.2, ss.115-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nde General Paskeviç’in Boğazlara Yönelik Askerî Harekat Planları

Çarlık Rusyası ve Boğazlar - Milli Savunma Üniversitesi Türk-Rus Müşterek Harp Tarihi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 12 Haziran 2019

Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

Rol universitetskogo obrazovaniya i nauki v sovremennom obşestve: K 100-letiyu Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Minsk, Belarus, 26 - 27 Şubat 2019

Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

3. Türkistan Kurultayı: Kafkasya ve Türkistan’da 1938 Sovyet Katliamı ve Etkileri Göç, Sürgün ve Kimlik, Kastamonu, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2018, ss.335-351

1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü II. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2018, ss.11

Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2017, ss.198-215

Kitap & Kitap Bölümleri

Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl’a Armağan

Borçalı Türklerinin Problemleri, Tuğba Eray Biber, Editör, Yeditepe, İstanbul, ss.639-653, 2019

Russkiy Yazık v Zerkale İnokulturı: Sbornik Statey

Problemı Etnokulnurnogo Opisaniya Tsentralnoy Çasti Prikaspiyskogo Regiona, Pozdnyakova Alina Aleksandrova, Çepkova Tatyana Pavlovna, Editör, Neolit, Moskva, ss.228-232, 2017

Tarih Yolunda Olmak

Türk Devletinde Devamlılık Meselesi, Bekir Koçlar, Ahmet Vurgun, Editör, Serhat Kitabevi, Konya, ss.187-196, 2016