Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2022 Russia and the Eastern Caucasus: the Historical Destiny Unity

  Invited Speaker

  Moscow, Russia

 • 2021 Kuzey Kafkasya’da Rus Yayılmasının Osmanlı-Rus İlişkilerine Etkisi

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nde General Paskeviç’in Boğazlara Yönelik Askerî Harekat Planları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Znaçeniye universitetov v razvitii sovremennıh obşestv

  Working Group

  Minsk, Belarus

 • 2018 1829-1830’da Rusların Kafkasya’da İdari Düzen Kurma Çabaları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Paskeviç’in Revan Kuşatması ve Ermeni Vilayeti’nin Oluşturulması

  Working Group

  Kastamonu, Turkey

 • 2018 1828-1829’da İran ve Türk Kütüphanelerindeki Bazı Yazmaların St. Petersburg’a Nakli

  Working Group

  Ankara, Turkey

 • 2017 Sovyet İhtilali Sonrasında Oluşan Bağımsızlık Fikrinin Kafkasya’daki Yansımaları

  Working Group

  İstanbul, Turkey

Awards

 • May 2018 Sosyal Bilimler - Tebliğ Alanında Akademik Yayın Teşvik Ödülü

  Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Scholarships

 • 2019 - 2021 Doktora Sonrası Araştırma Desteği

  Other Government Agencies

 • 2015 - 2016 Doktora Tezi ve Yabancı dil öğrenimi (Moskova/Rusya)

  Ministry of Education

 • 2013 - 2014 Yüksek Lisans Araştırma Bursu

  Other Government Agencies

 • 2013 - 2013 Yurt Dışı Araştırma Bursu (Tiflis/Gürcistan)

  YOK

Invited Talks

 • December 2021 Kars Antlaşması ve Bölge Ülkelerine Etkisi

  Conference

  Yeditepe Üniversitesi, Turkey