Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Full in-vitro analyses of new-generation bulk fill dental composites cured by halogen light

MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, cilt.77, ss.436-445, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

ın vitro evaluation of Cervical Microlekage of the Class II Bulk Fill restorations

International Dental Journal, cilt.65, ss.100, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

In vitro evaluation of cervical microlekage of class II bulk fill restorations

International Dental Journal, cilt.65, ss.100, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Thermal, spectral, and surface properties of LED light-polymerized bulk fill resin composites

BIOMEDICAL ENGINEERING-BIOMEDIZINISCHE TECHNIK, cilt.60, ss.65-75, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surface Morphology of the Bulk Fill Nanohybrid and Silorane Composites

International Dental Journal, cilt.63, ss.148, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Microleakage of Class V Restorations Compomer Nanohybrid or Self Adhesive Flow Composite

International Dental Journal, cilt.63, ss.245-246, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Microhardness of New Generation Posterior Composite Materials BulkFill Nanohybrid Silorane

International Dental Journal, cilt.63, ss.148, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Spectroscopic Properties of Bulk Fill Resin Composites Cured by LED Light Source

International Dental Journal, cilt.63, ss.148, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of light curing units on physical properties of composites

OHDMBSC Oral Health and Dental Manegement Black Sea Countries, cilt.4, ss.42-45, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Different Solvents on the Shear Bond Strength of A Nano Additive Composite

European Journal of Research in Dentistry, cilt.4, ss.12-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepless Direct Midline Diastema Closure in a Single Visit: 18 months Follow-up Report

European Journal of Research in Dentistry, cilt.1, ss.29-34, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Overhanging Fillings in Restorative Dental Treatment and Endodontics

Intrenational Journal of Science and Research, cilt.6, ss.1194-1197, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Performance of self etch adheisves bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinic performance of self etch adhesive bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International Journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical performance of self etch adhesive bonded 100 nanohybrid composite restorations 3 years results

International Journal of Education and Research, cilt.4, ss.405-414, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In Vitro Evaluation of Cervical Micro Leakage of the Class II Bulk Fill Restorations

Paripex - Indian Journal Of Research, cilt.4, ss.172-175, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preparasyon Sonrası Kavitenin Restorasyona Hazırlanması Çürük İndikatörleri ve Dentin Konditionarlar

Türkiye Klinikleri Klinik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.39-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREPERASYON SONRASI KAVİTENİN RESTORASYONA HAZIRLANMASI

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fırçalamanın ve Beyazlatıcı Diş Macunların Kompozitlerin Yüzey Özelliklerine Etkisi

Atatürk Üniviversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.22-32, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of different bleaching methods on the surface roughness and hardness of resin composites

Journal of Dentistry and Oral Hygiene, cilt.3, ss.10-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different bleaching Methods on the surface roughness and hardness of composites

Journal of Dentistry and Oral Hygine, cilt.3, ss.10-17, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Etch Adezivlerde Güncel Gelişmeler Derleme

Türk Diş Hekimliği Dergisi, cilt.17, ss.134-137, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes A pilot study

OHDMBSC Oral Health and Dental Manegement Black Sea Countries, cilt.3, ss.6-13, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polymerization efficiency of curing units in dental offices

OHDMBSC Oral Health and Dental Manegement Black Sea Countries, cilt.5, ss.37-41, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kama Lateral ve Diastema Olgusunun Kompozit Rezin ile Restorasyonu​

23. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi’, 6 - 08 Aralık 2019

Dieatema Closure with Direct Composite Restorations: A Case Report

24.Uluslararası Estetik Dişhekimliği Akademisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Endodontik Tedavi Görmüş Aşırı Madde Kayıplı Üst Ön Dişlerin Kompozit Rezinle Restorasyonu

26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019

Aesthetic rehabilitation of anterior crown fracture and discoloration:a case report

ConsEuro Conference 2019, Berlin, Berlin, Almanya, 14 - 15 Haziran 2019, cilt.23, ss.2515-2572 identifier identifier

Cytotoxicity Effects of Conventional Monomer Containing Composite Resin Material

MARMARA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİSEMPOZYUMU, 29 - 30 Nisan 2019

Konvansiyonel Monomer İçerikli Bir Kompozit Rezin MateryalininSitotoksik Etkisi

Marmara Üniversitesi 2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU, 29 - 30 Nisan 2019

Microleakage Evaluation of Different Bulkfill Restorative Materials in Class V Cavities

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM “PREVENT FROM CARIES, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019

Bulk Fill Kompozitler

Pedodonti Seminerleri, Türkiye, 11 Aralık 2018

İki farklı ağız gargarasının farklı kompozit tiplerinin renk değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Servikal Bölge Çürüklerinin Direkt Kompozit Rezinler İle Restorasyonu (Vaka Sunumu)

Restoratif Dişhekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

Yüzey Örtücülerin Kompozit Rezinlerin Renklenmesi Üzerindeki Etkisi

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.531

Direkt Kompozitlerle Preparasyonsuz Çoklu Diastema Kapatma: Bir Yıllık Takip Raporu

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018, ss.620-621

bulk fill kompozit ve klinik uygulamaları

İDO Seminerleri, Türkiye, 07 Şubat 2018

Farklı Işık Yoğunlukları ve Sürelerinin Nanohibrit Kompozit Üzerine Etkilerinin Mikrosızıntı Yönünden İncelenmesi

Türk Dişhekimleri Birliği23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, cilt.23, ss.257

NON PREP DIRECT COMPOSITE RESTORATIONS AFTER MICROABRASION OF HYPOMINERALIZATION

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, VİYANA, Avusturya, 21 - 23 Eylül 2017

Aşınmış Kesici Dişlerdeki Mineralizasyonun Değerlendirilmesi

TDB 22. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016

The Assessment of Mineralization on Worn Incisors

TDB 22th International Dental Congress, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.651-652

Aethetic Anterior Build up and diestema closure procedures supporting orthodontic treatment 4 case reports

AAO (American Academy of Olrthosontics) 2016 Annual Session, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Nisan - 04 Mayıs 2016

Shear bond strength of metallic and ceramic brackets bonded with different new generation composite systems A pilot study

American Association of Orthodontists (AAO) 2016 Annual Session, Orlando,Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Nisan - 03 Mayıs 2016

Aesthetic Anterior Build up and Diastema Closure Procedures supporting Orthodontic Treatment 4 Case Reports

American Association of Orthodontics 116th Annual Session, Orlando, FL, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Nisan - 03 Mayıs 2016

Aesthetic Anterior buil up and diestema closure procedures supporting orthodontic treatment 4 case reports

American Association of Orthodontists (AAO) 2016 Annual Session, Orlando,Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Nisan - 03 Mayıs 2016

In vitro evaluation of cervical microleakage of the Class II Bulk fill retsorations

103. FDI WORLD ANNUAL CONGRESS, BANGKOK, Tayland, 22 - 25 Eylül 2015, cilt.65, ss.100

In vitro evaluation of cervical microleakage of the Class II Bulk fill Restorations

FDI 2015 Bangkok Annual world dental Congress, BANGKOK, Tayland, 22 - 25 Eylül 2015, cilt.65, ss.100

Bulk fill kompozitlerin su emilimlerinin incelenmesi

21. TDB Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Surface Morphology of the Bulk Fill Nanohybrid and Silorane Composites

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, cilt.63, ss.148

Microleakage of Class V Restorations Compomer Nanohybrid or Self Adhesive Flow Composite

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, cilt.63, ss.245-246

Spectroscopic Properties of Bulk Fill Resin Composites Cured by LED Light Source

101st FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, cilt.63, ss.148

Microhardness of New Generation Posterior Composite Materials BulkFill Nanohybrid Silorane

101th FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2013, cilt.63, ss.148-149

Effect of Combined Bleaching Regimens on the Surface Properties of Composites

90th General Session & Exhibition of the IADR IADR Latin American Regional Meeting, Iguaçu Falls, Brezilya, 20 - 23 Haziran 2012, ss.104

Thermal Degredation Characteristic of EBPADMA TEGDMA Polymer Matrix Based Bulk Fill Flow Dental Composite

Anniversary Scientific Conference with International Participation 60 Years UCTM, Sofya, Bulgaristan, 4 - 05 Haziran 2013

Restoratif tedavide yeni nesil materyaller

DENİZLİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAŞHEKİMLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ, Denizli, Türkiye, 06 Ekim 2012

Mandibula korpus bölgesinde odontoma Vaka sunumu

Marmara Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği Bilimsel Kongre, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Travmaya bağlı horizontal kron kök kırıklı üst çene santral dişlerin restorasyonu vaka raporu

Marmara Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Clinical Evaluation of bulk fill restorations 3 months follow up

Marmara Üniversitesi Uluslarası Dişhekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Bulkfill kompozitin sınıf II restorasyonlarda mikrosızıntı değerlerlerinin in vitro incelenemesi

Marmara Üniversitesi Uluslarası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Akışkan Kompozit ile restore edilen sınıf II kavitelerin mikrosızıntı açısından in vitro olarak değerlendirilmesi

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Bulk fill restorasyonların klinik değerlendirilmesi 3 aylık takip

Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ağustos - 01 Eylül 2012

Effect of brushing and whitening toothpaste on surface properties of composites

90th General Session & Exhibition of the IADR, IADR Latin American Regional Meeting, Iguaçu Falls, Brezilya, 20 - 23 Haziran 2012, ss.69 identifier identifier

Depth of cure bulk fill composite restorative materials

19TH TDB INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Bulk Fill Kompozit Restorasyonların Klinik Değerlendirilmesi Pilot Çalışma

TDB 19. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Clinical evaluation of Bulk fill composites a Pilot Study

TDB 19TH INTERNATIONAL DENTAL CONGRESS, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Bulk Fill Kompozit restoratif materyallerin polimerizasyon derinlikleri

TDB 19. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2012

Restoratif Tedavide Yeni Nesil Materyal

1. ULUSAL EDİRNE DİŞHEKİMLERİ ODASI BAHAR SEMPOZYUMU, Edirne, Türkiye, 14 Nisan 2012

Restoratif Tedavide Güncel Gelişmeler

Bursa Dişhekimleri Odası 1. Ulusal Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 31 Mart 2012

Dentin Hassisyeti tedavisinde Pro Argin kullanımının 6 aylık klinik takibi

TDB 18. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2011

Dentin hassasiyeti tedavisinde Pro Argin Kullanımı Pilot Çalışma

15. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2010

Influence of acidic drinks on hybrid and silorane composites FTIR Raman Spectral evaluation micro hardness roughness and sorption

The 16th International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2010), İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Influence of acidic drinks on mechanical and physical properties of nanofilled and nanohybrid composites

The 16th International Biomedical Science & Technology Symposium (BIOMED 2010), İstanbul, Türkiye, 28 Eylül - 02 Ekim 2010

Effect of Different Bleaching Methods on Surface Properties of Composites

88th IADR General Session, 5th General Session of the Pan European Region of the IADR, Barselona, İspanya, 14 - 17 Temmuz 2010 identifier identifier identifier

Ağız Gargaralarının kompozit üzerine etkileri in vitro çalışma

TDB 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 28 Haziran 2010

Konservatif tedavi ve endodontide malpraktis Taşkın Dolgular

TDB 17. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

Beyazlatıcı Ajanların Kompozitler Üzerine Etkilerinin in vitro incelenmesi

TDB 17. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, Bursa, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010

Clinical performance of nano-hybrid composite restorations: 18 months results, poster presentation

16th International Dental Congress of Turkish Dentistry Association, İstanbul, Türkiye, 25 Haziran - 27 Eylül 2009

Beyazlatıcı Diş Macunlarının Beyazlatma Etkilerinin klinik Değerlendirilmesi

TDB 16. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Radyoterapi ve Kemoterapi gören hastada konservatif yaklaşımlar Bir olgu sunumu

TDB 16.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Nano Kompozit Restorasyonların Klinik Performansları 18 Aylık Takip

TDB 16. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Yeni bir DC kompozit siman ile yapıştırılan onlaylerin klinik değerlendirilmesi 12 aylık takip

TDB 16. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2009

Clinical performance of self-etch adhesive bonded 100 nano-hybrid composite restorations: 6 months results

15th International Dental Congress of Turkish Dentistry Association, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2008

Self Etch Adeziv Simanla Yapıştırılan Onley Restorasyonların 2 Yıllık klinik Takibi

Yüzyıl Kongresi /2. PAN Avrupa Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 05 Temmuz 2008

Morphological measurements and canal curvatures degree in in mandibular first molars-A pilot study

The 13th Biennial Congress of the European Society of Endodontology, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Restoratif Diş Hekimliğinde Cad/Cam Sistemler

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit Demir,Prof. Dr. Nizami Duran, Editör, IVPE, Cetinje, ss.314-328, 2020 Creative Commons License

Direk Posterior Kompozit Restorasyonlar

Restoratif Diş Tedavisi Akıl Notları, Prof. Dr. Uğur Erdemir, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.131-144, 2020 Creative Commons License

Çalışma Alanının İzolasyonu-Rubber Dam Uygulamaları

Restoratif Diş Tedavisi Akıl Notları, Prof. Dr. Uğur Erdemir, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1-14, 2020 Creative Commons License

Direk Kompozit Restorasyonlarda Bitim ve Cila

Güncel Diş Hekimliği Araştırmaları, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Karaaslan, Editör, İKSAD Publishing House, Ankara, ss.91-124, 2020 Creative Commons License

Diş Macun ve Kremleri Diş Sert Dokusunu Tamir Eder mi?

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Konular - Diş Macun ve Kremleri, Prof. Dr. Dilek Arslantunalı Tağtekin, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.31-39, 2020 Creative Commons License

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Sistemler

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halit Demir,Prof. Dr. Nizami Duran, Editör, IVPE, Cetinje, ss.314-327, 2020 Creative Commons License

Beyazlatıcılı Diş Macunları

Türkiye Klinikleri Restoratif Diş Tedavisi Özel Sayı- Diş Macunları ve Kremleri, Dilek ArslantunalıTağtekin, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Anlara, ss.78-88, 2020

Diş Beyazlatma Teknikleri

Restoratif Diş Tedavisi Akıl Notları, Prof. Dr. Uğur Erdemir, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.291-316, 2020 Creative Commons License

İndirekt Restorasyonlarda “Immediate Dentin Sealing”

Sağlık Bilimleri AlanındaAkademik Çalışmalar II - Cilt 3, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.335-349, 2020 Creative Commons License

Restoratif Diş Tedavisinde Foto-Polimerizasyon

Sağlık Bilimleri Aanında Akademik Çalışmalar - Cilt 1, Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, Editör, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, ss.91-106, 2020 Creative Commons License