Üç Solvent İçerikli Dental Adezivin Farklı Bulk-fill Kompozitlerle Bağlanma Dayanımlarının İnvitro İncelenmesi


DOKUMACIGİL G., YILMAZ ATALI P. , TOPBAŞI F. B.

23. Uluslararası Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) Kongresi’, 6 - 08 Aralık 2019