Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Opioid Antagonistlerinin Klinik Önemi ve Uygulama Yolları

Anatolian Journal of Emergency Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil serviste yüksek akımlı oksijen tedavisi

Anatolian Journal of Emergency Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aortic Dissection Manifested as Bilateral Leg Pain Weakness and Paresthesia

JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, sa.5, ss.90-92, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Ischemic Stroke in Young Age Infective Endocarditis

JOURNAL OF ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, cilt.5, sa.2, ss.60-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Wolff-Parkinson-White After Adenosine for Supraventricular Tachycardia

2nd Southeast European Congress of Emergency Medicine and Disaster Medicine, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019 identifier identifier

Subarachnoid Hemorrhage Precipitated with Ear Piercing

2nd Southeast European Congress of Emergency Medicine and Disaster Medicine, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019

Infectious Mononucleosis Presented with Icterus

2nd southeastern congress of emergency and disaster, 20 - 22 Haziran 2019

Anaphylaxis Following Tpa Infusion

2nd southeastern congress of emergency and disaster, 20 - 22 Haziran 2019

Azathioprine Induced Hepatic Failure

2nd southastern congress of emergency and disaster, 20 - 22 Haziran 2019

Çoklu İlaç Alımında İntravenöz Lipid Tedavisi: Vaka Sunumu

1. Ulusal Acil Tıpta Toksikoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2018

Retrospective Analysis of Intoxication Patients

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Giant Cell Arteritis with Vision Loss due to Delayed Submission

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Pneumocystis Jirovecii Pneumonia in A Refugee

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi., Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Metformin Intoxication: Case Report.

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018 identifier identifier identifier

Facial Trauma After Fall: Le Fort 3

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Acute Blindness Caused by Methanol Ingestion

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Swollen Neck: A Superior Vena Cava Syndrome

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018 identifier identifier identifier

Purple Urine Bag Syndrome

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Appendicitis Developed After Abdominal Blunt Trauma

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Pneumomediastinum Together with Pneumothorax Following Penetrating Neck Injury.

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Amanitin Intoxication: Lucky Woman Alives.

6th EURASIAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE 14th TURKISH EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

An Unexpected Adverse Effect of Nilotinib: Rhabdomyolysis.

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi., Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

A Rare Diagnose: Spontaneous Adrenal Gland Hemorrhage

6th Eurasian Congress on Emergency Medicine 14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018 identifier identifier

A EMPHYSEMATOUS URINARY TRACT INFECTION RENAL ABSCESS

XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS APPEALED WITH INTOXICATION

5TH İNTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 19 - 22 Nisan 2018

TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIA DUE TO STAB WOUND OF THE CHEST

5TH İNTERNATİONAL CRİTİCAL CARE AND EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS, 19 - 22 Nisan 2018

Ibuprofen Induced Acute Hepatic Failure

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

A Rare Cause for Pain in the Lateral Neck: External Jugular Vein Thrombosis

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Ilıopsoas abcess secondary to VP shunt

9th asian conference on emergency medicine, 22 - 25 Kasım 2017

Perforation After Non-traumatic SMA Thrombosis and Splenic Infarction

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

liopsoas Abscess Secondary to Ventriculoperitoneal Shunt

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017 identifier

A Silent Cause of Sepsis: Chronic Mesenteric Ischemia

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

Solve The Puzzle!

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017 identifier identifier identifier

Scapular Fracture Secondary to Electrocution

9th Asian Conference on Emergency Medicine 13th Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

KOUNİS SENDROMU VAKA SUNUMU

TATD KURS GÜNLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017

Marcihafava Bignami Disease An Uncommon Cause of Neurologic Deficit

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (EACEM 2016), 10 - 13 Kasım 2016

Cold induced Kounis syndrome

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 Kasım 2016

acute ischemic stroke in a pregnant patient

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 Kasım 2016

a rare infection spinal epidural abscess and osteomyelitis

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 Kasım 2016

Ahoy Hawser moored to wrong berth

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine, 10 - 13 Kasım 2016

Ahoy Hawser moored to wrong berth Entangled to a neck

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (EACEM 2016), 10 Kasım - 13 Ekim 2016

Vocal Cord Hematoma due to Blunt Neck Trauma

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine (EACEM 2016), 10 Kasım - 13 Ekim 2016

Sildenafil İlişkili Miyokard Enfarktüs

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Fekal transplantasyon sonrası sepsis Olgu sunumu

3rd International Emergency Medicine Congress., 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

Basınçlı su ile boyun yaralanması

Türkiye Acil Tıp Derneği, KKTC Girne, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2015

Minör boyun travması ölümcül sonuç pnömomediastinum

Türkiye Acil Tıp Kongresi, KKTC Girne, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2015

Baş ağrısının nadir nedeni intrakranyal kist hidatik

Türkiye Acil Tıp Kongresi, KKTC Girne, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2015