Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2010 Tıpta Uzmanlık

    Acil serviste geçici iskemik atak tanısı konan hastalarda kısa dönem inme riskini belirlemede ABCD2 risk skorlama sisteminin kullanımı

    Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstü İngilizce