FİZİK MUAYENE VE TANI SÜRECİ UYUMLU OLMAK ZORUNDA DEĞİLDİR BİR KÜNT BATIN TRAVMAOLGUSU