Genç hastada volvulus Olgu sunumu


TAŞKIN B., KARAVİN E. O. , Eroğlu S., ÖZPOLAT Ç. , AKOĞLU H. , DENİZBAŞI ALTINOK A.

3rd International Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri