Fekal transplantasyon sonrası sepsis Olgu sunumu


TAŞKIN B., DEMİR O., KARAVİN E. O. , Eroğlu S., ÖZPOLAT Ç. , DENİZBAŞI ALTINOK A.

3rd International Emergency Medicine Congress., 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Mayıs 2016