Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ İLE İŞ DENEYİMİ VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIF DÜZEYİNDE İNCELENMESİ

süleyman demirel üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis, sa.38, ss.232-252, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Okuryazarlık Düzeyi ile Sosyal Ağların Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.295-307, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretim Sistemlerinde Bir Simülasyon Uygulaması

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.3, sa.2, ss.244-258, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Konusundaki Farkındalığın Belirlenmesine Yönelik Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, ss.37-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research On The Subject Of Violence Against Women A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.325-347, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researches On The Subject Of “Violence Against Women”: A Bibliometric Analysis Since 2000

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.38, ss.311-333, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multivariate Analysis of Countries according to Subdimensions of Human Development and Gender Inequality Indices

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, cilt.2, ss.48-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hierarchical Clustering with Simple Matching and Joint Entropy Dissimilarity Measure

Journal of Modern Applied Statistical Methods, cilt.13, ss.329-338, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Analysis of the Attitudes of University Students towards Statistics According to their Departments and Gender

European Journal of Social Sciences, cilt.38, ss.176-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlişki Analizlerinin Karşılaştırılması Bir Simülasyon Çalışması

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlişki Katsayılarının Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

Papers On Social Sciences, cilt.5, ss.1-10, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değer Yaratma Hedefli Kurum Modeli

Social Sciences Research Journal, cilt.1, ss.16-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Karar Ağaçları İle Finansal Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri İle İncelenmesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Güz/ ICOMEP’xx19-Autumn, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.103-114

Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesi Açısından Nicel Karar Alma Yöntemleri İle Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1018-1041

Sosyal Medya İle İlgili Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

VI.International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 Aralık 2017

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Ar-Ge ve Yenilik Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi

8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.161 Creative Commons License

Researches On Violence Against Women A Bibliometric Analysis 2000 And Beyond

16th International Conference On Econometrics, Operation Research And Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Kadina Yönelik Şiddet Araştirmalari: 2000 ve Sonrasi İçin Bibliyometrik Bir Analiz

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Türkiye’de Su Ayak İzinin İl Bazında Mekansal Analizi

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

EYİ Sempozyumu’nun Bibliyometrik Analizi

15th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 22 - 24 Mayıs 2014

Comparison of Correlation Coefficients A Simulation Study

8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2013

Comparasion of Correlation Coefficients: A Simulation Study

8th International Symposium of Statistics, 11 - 13 Ekim 2012

İşlem Karakteristik Eğrisi (ROC) ve Alternatifi Uyuşma Grafiği (Agreement Chart) Üzerine Bir Çalışma

13th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 24 - 26 Mayıs 2012

Benzemezlik Hesabında Basit Eşleştirme Birleşik Entropi Kullanımı Ve Kümeleme Analizi Uygulaması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

İş İlanlarında İstatistik ve Ekonometri

12th International Conference On Econometrics, Operation Research and Statistics, 26 - 28 Mayıs 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Kümeleme Analizi ve Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

Uygulamalı Çok Değişenli İstatistik Teknikler, Altaş, Dilek Yıldırım Esen, Editör, Seçkin, ss.75-91, 2020

HEALTH ECONOMETRICS PUBLICATIONS IN THE AREA OF HEALTHCARE POLICY AND HEALTH CARE MARKETS: A BIBLIOMETRICANALYSIS

Pandemi ve Ekonomi Kıskacında Sağlık, Özge Uysal Şahin, Merve Ertok Onurlu, Editör, Rating Academy Yayınları, Çanakkale, ss.59-78, 2020

Sosyal Medya Konusundaki Çalışmaların Geçmişi ve Geleceği: Sosyal Ağ Analizi ile Bir Uygulama

Sosyal Ağ Analzi:Yöntem ve İşletme Uygulamaları, Demirci, Vildan Gürpınar Çilingirtürk, Ahme Mete, Editör, Ekin, ss.189-214, 2020

Lojistik Regresyon Analizi Ve İstatistiğe Yönelik Tutumların İncelenmesi

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Altaş, Dilek Yıldırım Esen, Editör, Seçkin, ss.110-120, 2020

Assessment of Turkey and European Union Countries in Terms of Innovation Indicators

Economics, Management Econometrics, Çilingirtürk, Ahmet Mete Albrychiewicz-Słocińska, Anna Bali, Besim Bülent, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.89-120, 2017 Creative Commons License