Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bilinci: Akademisyenler Üzerine Ampirik Bir Çalışma


YILDIRIM İ. E. , ERGÜT Ö. , CAMKIRAN C.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2017, 5 - 07 Ekim 2017