General Information

Institutional Information: Faculty Of Economics, Econometrics, Department Of Statistics
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul doğumlu olan Özlem Ergüt, 2007 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden mezun oldu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, aynı Enstitüde 2016 yılında doktorasını tamamladı.  Ergüt, 2009-2017 yılları arasında  Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde Araştırma görevlisi olarak görev yapmış olup, 2017 yılından itibaren aynı fakülte ve bölümde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları Çok Değişkenli Analiz, Uygulamalı İstatistik, Metin Madenciliği'dir.