Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Use of filterability index in granular filtration: effect of filter medium type, size and shape

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY, cilt.19, ss.382-391, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

On the backwash expansion of graded filter media

POWDER TECHNOLOGY, cilt.333, ss.262-268, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Characterization of apricot stone shells as a rapid filter medium

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.93, ss.318-323, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A revisit of pressure drop-flow rate correlations for packed beds of spheres

POWDER TECHNOLOGY, cilt.283, ss.488-504, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An experimental investigation on the hydraulic behavior of declining rate filtration

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.51, ss.6137-6147, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Crushed recycled glass as a filter medium and comparison with silica sand

CLEAN-SOIL AIR WATER, cilt.38, ss.927-935, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new simple equation for the prediction of filter expansion during backwashing

JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, cilt.58, ss.336-345, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An evaluation of expansion equations for fluidized solid-liquid systems

JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA, cilt.55, ss.517-526, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Reply to the discussion by T.S.W. Wong on "Explicit solutions of the Manning equation for partially filled circular pipes"

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.33, ss.353-354, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Reply to the discussion by W.H. Hager on "Explicit solutions of the Manning equation for partially filled circular pipes"

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.33, ss.351-352, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Explicit solutions of the Manning equation for partially filled circular pipes

CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.32, ss.490-499, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ammonia and pH inhibition in anaerobic treatment of wastewaters, part I: Experimental

Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, cilt.39, ss.2405-2420, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ammonia and pH inhibition in anaerobic treatment of wastewaters, part II: Model development

Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, cilt.39, ss.2421-2435, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Simple formulae for velocity, depth of flow, and slope calculations in partially filled circular pipes

ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE, cilt.21, ss.371-385, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the use of crushed shells of apricot stones as the upper layer in dual media filters

Water Science and Technology, cilt.48, ss.497-503, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Direct filtration with preozonation for small water treatment systems

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.48, ss.473-479, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of ozone injection location on filter performance in direct filtration

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.46, ss.171-177, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An algorithm for bank operation of declining rate filters

Water Research, cilt.32, ss.2095-2105, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A critical look at declining rate filter design Water Science and Technology

Water Science And Technology, cilt.38, ss.89-96, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Computer simulation of the formation of polymer networks

Makromolekulare Chemie. Macromolecular Symposia, cilt.76, ss.211-218, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çift tabakalı filtreler: Türkiye şartlarına uygun bir tasarım ve değerlendirme

İTÜ Dergisi/E Su Kirlenmesi Kontrolü, cilt.21, ss.13-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Farklı filtre malzemeleri için temiz yatak yük kayıplarının belirlenmesi

itüdergisi/e Su Kirlenmesi Kontrolü, cilt.20, ss.111-119, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Küresel olmayan malzemelerin akışkanlaşma sırasındaki davranışlarının incelenmesi

itüdergisi/d mühendislik, cilt.8, ss.3-12, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Prediction of filter expansion during backwashing

Water Science and Technology: Water Supply, cilt.4, ss.131-138, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

A new look at filter backwash hydraulics

Water Science and Technology: Water Supply, cilt.1, ss.65-72, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

On the Backwash Expansion of Non-Uniform and Non-Spherical Filter Media

IWA-PPFW2017, 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017

Use of Filterability Index in Granular Filtration: Effect of Filter Medium Pretreatment Conditions

IWA-PPFW2017, 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017

An Experimental Investigation of Wall Effects in Liquid-Solid Fluidization

IWA-PPFW2017, 2nd IWA Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment, İzmir, Türkiye, 22 - 24 Mart 2017

Preparation and Characterization of Apricot Stone Shells for Rapid Filters

3rd International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Characterization of Natural Zeolite for Granular Bed Filters

International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Eylül 2015, ss.294-298

İçme Suyu Arıtma Teknolojileri

Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.49

Recycled Material in Water Filtration The Effect of Media Grain Shape

2nd International Conference on Recycling & Reuse (R&R 2014), Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014

Particle Characterization of Crushed Recycled Glass

2nd International Conference on Recycling & Reuse (R&R 2014), Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2014

The use of anthracite sand dual media in rapid filtration and comparison with silica sand

4th IWA-ASPIRE Conference and Exhibition: Toward Sustainable Water Supply and Recycling Systems, 2-6 October 2011, Tokyo, Japan, Tokyo, Japonya, 2 - 06 Ekim 2011

Kirlenmiş Havzalardan Beslenen İçme Suyu Arıtma Tesisleri için İyileştirme Teknikleri

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2008

Expansion of Non Spherical Media during Fluidization

Proceedings of IWA International Conference on Particle Separation, Seoul, S. Korea, Seoul, Güney Kore, 1 - 03 Haziran 2005

Preozonation Effects on Direct Filtration

World Water Congress, Marrakech, Morocco, Marrakech, Fas, 19 - 24 Eylül 2004

Modelling Ammonia and pH Inhibition in Anaerobic Treatment

IWA 4th World Water Congress, Marrakech, Morocco, Marrakech, Fas, 19 - 24 Eylül 2004

Ammonia and pH inhibition in anaerobic treatment

10th World Congress on Anaerobic Digestion (AD10-2004), Montreal, Kanada, 29 Ağustos - 02 Eylül 2004, ss.306-311 Creative Commons License

Direct Filtration with Preozonation for Small Water Treatment Systems

5th Specialized Conference on Small Water and Wastewater Treatment Systems, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2002

Optimal Temperature Control Policy for Parallel Reactions in a Batch Reactor

Annual Meeting of AIChE, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 16 Kasım 1990, ss.1-14 Creative Commons License

Numerical Methods for Optimal Control Problems

Annual Meeting of AIChE, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 16 Kasım 1990, ss.1-40 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Su Arıtma Tesisleri işletimi

Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. A.Ş., Ankara, 2016

Computer Simulation of Polymer Network Formation

Computer Simulation of Polymers, E.A.Colbourne, Editör, Longman see Addison-Wesley Longman, London, ss.1, 1994