Araştırma Alanları

  • Çevre Teknolojisi

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Akışkanlar Mekaniği

  • Mekaniksel Fiziksel İşlemler

  • Hidrolik