Duyurular & Dokümanlar

Prediction of Fluidized Bed Expansion (class notes)
Ders Notu
24.08.2019

There are several methods available in the fluidization literature for the prediction of the porosity of a liquid fluidized bed of monosized spheres. The majority of practical applications, however, involve non-spherical particles. Furthermore, adding to the complexity of the problem, systems of practical interest usually consist of particles with varying sizes. Granular beds used in water and wastewater filtration is an important example. My goal in this handout is to explain how the expanded height of a liquid fluidized granular bed can be estimated. To this end, the general problem is tackled in three steps, looking at three types of problem starting with the simplest and finishing with the most complex: (1) Beds of monosized spheres. (2) Beds of monosized non-spherical particles (3) Non-uniform beds of non-spherical particles.

ON_THE_PREDICTION_OF_BED_EXPANSION_....pdf Creative Commons License

Hydraulic Calculations for Partially Filled Circular Pipes (class notes)
Ders Notu
24.08.2019

Examples of the use of the Manning equation and its explicit solutions for partially filled circular pipes.

Partially Filled Circular Pipes - E....pdf Creative Commons License

İçme sularında Florür (makale)
Diğer
23.08.2019

Bu yazıda içme sularında florür iyonunun az veya çok olmasının fayda ve zararları anlatılmaktadır. Diş sağlığı açısından içme sularında 0,7-1,2 mg/L miktarında florür bulunması tavsiye edilir. Florür konsantrasyonu 2,0 mg/L’yi aşmamalıdır.

İçme Sularında Florür.pdf Creative Commons License

İçme Suyu Kalitesi Parametreleri (makale)
Diğer
23.08.2019

İçme suyu olarak kullanılacak bir suyun kalitesini ve içilebilirliğini tayin eden çok sayıda parametre vardır. Bu makalede, bahis konusu olan parametreler (1) fiziki ve estetik parametreler, (2) inorganik parametreler, (3) radyoaktivite ile ilgili parametreler, (4) organik parametreler ve (5) mikroorganizmalar, şeklinde tasnif edilmiş ve ayrı ayrı anlatılmıştır. Su arıtma teknolojilerini anlayabilmek ve verimli bir şekilde kullanabilmek için kalite parametrelerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

İçme Suyu Kalitesi Parametreleri.pd....pdf Creative Commons License

İçme sularında demir ve manganez (makale)
Diğer
23.08.2019

Bu yazıda içme sularında demir ve manganez problemi anlatılmıştır. Bu metaller yüksek konsantrasyonlarda bulunurlarsa suya renk vermekte, suyun temas ettiği yüzeyleri lekelemekte ve kullanımda çeşitli mahzurlar doğurmaktadırlar. Demir ve manganezin suya nasıl girdikleri ve hangi arıtma usülleri ile giderilebilecekleri izah edilmektedir.

İçme Sularinda Demir ve Manganez.pd....pdf Creative Commons License

İçme Suyu Arıtma Teknolojileri (makale)
Diğer
23.08.2019

Bu yazıda içme suyu tasfiyesinde kullanılan temel işlemler ve akım şemaları anlatılmıştır. Genellikle belediyeler tarafından işletilen orta ve büyük ölçekli arıtma tesislerinin çalışma prensipleri ve tasarımları üzerinde durulmuştur. Türkiye şartlarına uygun teknoloji seçimleri vurgulanmaktadır.

İçme Suyu Arıtma Teknolojileri.pdf Creative Commons License

Klorlama Kimyası (makale)
Diğer
22.08.2019

Klorlama işlemi içme sularının, endüstriyel su kaynaklarının, havuz sularının ve atıksuların arıtılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda klorlama işleminin anlaşılması ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli proses kimyası özetlenmiştir.

Klorlama Kimyası.pdf Creative Commons License

Dezenfeksiyonun Temel Prensipleri (makale)
Diğer
22.08.2019

Bu yazıda içme sularının dezenfeksiyonunda geçerli olan temel prensipler izah edilmektedir. Dezenfeksiyon açısından su kaynakları iki kısımda ele alınmaktadır: (1) Yüzey suları ve yüzey sularının doğrudan etkisi altında olan yeraltı suları. (2) Yüzey suları ile doğrudan irtibatı olmayan ve kirletilmemiş yeraltı suları. Yüzey sularında hastalık yapabilen bakteriler ve virüslere ilaveten, klor gibi dezenfektanlara dayanıklı Giardia ve Crypto gibi mikroorganizmalar da mevcut olabilir. Yüzey sularının arıtılmasında bir filtrasyon metodu mutlaka uygulanmalıdır. Temiz ve berrak yeraltı suları sadece dezenfeksiyona tabi tutularak kullanılabilir.

Dezenfeksiyon Temel Prensipler.pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 2 Decision Structures (Book Chapter)
Ders Notu
21.08.2019

Second chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005.

Programming in FORTRAN Chapter 2-De....pdf Creative Commons License

Programming in FORTRAN: Chapter 1 Introduction (Book Chapter)
Ders Notu
21.08.2019

First chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005.

Programming in FORTRAN Chapter 1 (A....pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 3 Loops and Arrays (Book Chapter)
Ders Notu
20.08.2019

Third chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005.

Programming in FORTRAN Chapter 3-Lo....pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 4 Subprograms (Book Chapter)
Ders Notu
20.08.2019

Fourth chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005

Programming in FORTRAN Chapter 4-Su....pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 5 Character Processing (Book Chapter)
Ders Notu
19.08.2019

Fifth chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005

Programming in FORTRAN Chapter 5-Ch....pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 6 Files and Formats (Book Chapter)
Ders Notu
18.08.2019

Sixth chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005

Programming in FORTRAN Chapter 6-Fi....pdf Creative Commons License

Programming In FORTRAN: Chapter 7 Fortran 90 (Book Chapter)
Ders Notu
17.08.2019

Seventh chapter of the textbook used at Marmara University between 1995-2005

Programming in FORTRAN Chapter 7-Fo....pdf Creative Commons License