Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2015 Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi

    Davetli Konuşmacı

    Erzurum, Türkiye

  • 2013 3W International Solid Waste, Water & Wastewater Congress

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 185

h-indeksi (WOS): 9