Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pre-service Teachers' Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking

ANTHROPOLOGIST, cilt.20, sa.3, ss.476-484, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pre-service Teachers' Metaphorical Perceptions towards the Concept of Scientist

ANTHROPOLOGIST, cilt.19, sa.3, ss.577-584, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Dear readers

International Journal of Instruction, cilt.7, sa.1, ss.1-4, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) ON CRITICAL THINKING DISPOSITION IN SCIENCE EDUCATION

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.14, ss.1353-1361, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFFECTS OF CONCEPT MAPS ON STUDENTS CRITICAL THINKING SKILLS IN SCIENCE EDUCATION

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.14, ss.1424-1431, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effectiveness of elaboration and organizational strategies in science education on students academic achievement attitude and concept learning

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.4, ss.212-218, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

AN ANALYSIS OF 2004 TURKISH SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN THE LIGHT OF NEW MILLENIUM TRENDS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.36, sa.6, ss.791-798, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Learning strategies used by secondary school students in the course of history studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, sa.1, ss.269-312, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Learning strategies used by secondary school students in the course of history studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.7, sa.1, ss.269-312, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Meaning and Context of Curriculum

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.12, sa.3, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Trends in Education

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.11, sa.3, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Pre-Service Teachers' Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of Curriculum

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.10, sa.2, ss.263-278, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-Service Teachers' Opinions on Teaching Thinking Skills

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.9, sa.2, ss.61-76, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of Pre service Teachers Metaphors Regarding the Concept of Scientific Knowledge

Universal Journal of Educational Research, cilt.4, ss.1672-1679, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examination of the Practices of Teachers Regarding the Arrangement of Education According to Individual Differences

International Journal of Instruction, cilt.7, ss.191-206, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Epistemolojik İnanışlar ve Öğretme Öğrenme Süreçleri

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi., ss.75-93, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internet and Internet Use: Teacher Trainees’xx Perspective.

Journal of Instructional Psychology, cilt.36, ss.97-103, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öz-Düzenlemeli Öğrenme: Modeller ve Uygulamalar

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.139-154, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment Of The Inquiry Based Project Implementation Process In Science Education Upon Students Points Of Views

International Journal of Instruction, cilt.1, ss.1-12, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary Education Curriculum Reforms in Turkey

World Applied Sciences Journal,, cilt.3, ss.195-199, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Türkiye de Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramlarını Kazanma Durumu ve Değerlendirilmesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, ss.138-154, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects Of Problem Based Active Learning In Science Education On Students Academic Achievement Attitude And Concept Learning

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, cilt.3, ss.71-81, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Coğrafya Eğitimi ve Toplum

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.24-48, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafya Eğitiminin Etkililiği Ve Sorunları

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.77-96, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Uygulanan Ve Değişen Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,, ss.31-46, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapılandırmacı Öğrenme ve Coğrafya Öğretimi

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.83-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri Bağlamında Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Görüşleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.292-293

Pre Service pre school english and mathematics teachers opinions about teaching thinking skills

The 3. international congress on curriculum and ınstruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, cilt.1, ss.172-173

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 4 Öğretim Stratejileri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Asım Arı, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.65-84, 2018

Bölüm 10 Derslere Öğrenci Merkezli Yaklaşım

Eğitim Psikolojisi, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel, Ankara, ss.281-295, 2018

Bölüm 5 Öğrenme -Öğretmede Yeni Yönelimler

Öğrenme ve öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Behçet Oral, Editör, PegemA Akademi, Ankara, ss.495-533, 2018

Öğrenme Süreci ve Etkili Olan Olgular 7. Bölüm

Eğitim Psikolojisi, Doç. Dr. Asım Arı, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.7-27, 2017

Kişisel Sosyal ve Ahlaki Gelişim

Eğitim Psikolojisi, Doç.Dr. Asım Arı, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, ss.123-144, 2017

Öğretim Planları

Öğretim İlke ve Yöntemler, TAN, Şeref, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.5-143, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri 5. Bölüm

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.143-194, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editör, pegem, Ankara, ss.143-194, 2016

Standartlar ve Bilşsel Öğrenme Amaçları

Sınıf İçi Değerlendirme, Asım ARI, Editör, Pearson-Eğitim, Konya, ss.49-84, 2015

bilişsel gelişim

eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editör, nobel, İstanbul, ss.35-65, 2014

Öğrenme-Öğretmede Yeni Yönelimler

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Oral Behçet, Editör, PegemA, Ankara, ss.413-444, 2011

Öğretim Kuram ve Modelleri,

Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editör, Pegem, Ankara, ss.123-166, 2007

Hayat Bilgisi Öğretimi 1.Bölüm

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk - Dursun Dilek, Editör, PegemA, Ankara, ss.1-15, 2002