Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri Bağlamında Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Görüşleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.292-293

Pre Service pre school english and mathematics teachers opinions about teaching thinking skills

The 3. international congress on curriculum and ınstruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.172-173

Books & Book Chapters

Bölüm 4 Öğretim Stratejileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Asım Arı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.65-84, 2018

Bölüm 10 Derslere Öğrenci Merkezli Yaklaşım

in: Eğitim Psikolojisi, Ayşen Bakioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.281-295, 2018

Bölüm 5 Öğrenme -Öğretmede Yeni Yönelimler

in: Öğrenme ve öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Behçet Oral, Editor, PegemA Akademi, Ankara, pp.495-533, 2018

Öğrenme Süreci ve Etkili Olan Olgular 7. Bölüm

in: Eğitim Psikolojisi, Doç. Dr. Asım Arı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.7-27, 2017

Kişisel Sosyal ve Ahlaki Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Doç.Dr. Asım Arı, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.123-144, 2017

Öğretim Planları

in: Öğretim İlke ve Yöntemler, TAN, Şeref, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.5-143, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri 5. Bölüm

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.143-194, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, pegem, Ankara, pp.143-194, 2016

Standartlar ve Bilşsel Öğrenme Amaçları

in: Sınıf İçi Değerlendirme, Asım ARI, Editor, Pearson-Eğitim, Konya, pp.49-84, 2015

bilişsel gelişim

in: eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editor, nobel, İstanbul, pp.35-65, 2014

Öğrenme-Öğretmede Yeni Yönelimler

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Oral Behçet, Editor, PegemA, Ankara, pp.413-444, 2011

Öğretim Kuram ve Modelleri,

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, Pegem, Ankara, pp.123-166, 2007

Hayat Bilgisi Öğretimi 1.Bölüm

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk - Dursun Dilek, Editor, PegemA, Ankara, pp.1-15, 2002

Metrics

Publication

47

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

235

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

10

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

59

H-Index (TrDizin)

3

Thesis Advisory

30

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals