Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Pre-service Teachers' Metaphors Regarding the Concept of Scientific Thinking

ANTHROPOLOGIST, vol.20, no.3, pp.476-484, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Dear readers

International Journal of Instruction, vol.7, no.1, pp.1-4, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) ON CRITICAL THINKING DISPOSITION IN SCIENCE EDUCATION

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1353-1361, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF CONCEPT MAPS ON STUDENTS CRITICAL THINKING SKILLS IN SCIENCE EDUCATION

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.14, pp.1424-1431, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effectiveness of elaboration and organizational strategies in science education on students academic achievement attitude and concept learning

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.4, pp.212-218, 2012 (Journal Indexed in SCI Expanded)

AN ANALYSIS OF 2004 TURKISH SOCIAL STUDIES CURRICULUM IN THE LIGHT OF NEW MILLENIUM TRENDS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, no.6, pp.791-798, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Learning strategies used by secondary school students in the course of history studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.1, pp.269-312, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Learning strategies used by secondary school students in the course of history studies

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, no.1, pp.269-312, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

The Meaning and Context of Curriculum

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.12, no.3, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

New Trends in Education

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.11, no.3, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Pre-Service Teachers' Metaphorical Perceptions Regarding the Concept of Curriculum

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.10, no.2, pp.263-278, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Pre-Service Teachers' Opinions on Teaching Thinking Skills

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, vol.9, no.2, pp.61-76, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Comparison of Pre service Teachers Metaphors Regarding the Concept of Scientific Knowledge

Universal Journal of Educational Research, vol.4, pp.1672-1679, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Examination of the Practices of Teachers Regarding the Arrangement of Education According to Individual Differences

International Journal of Instruction, vol.7, pp.191-206, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Epistemolojik İnanışlar ve Öğretme Öğrenme Süreçleri

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi., pp.75-93, 2010 (Other Refereed National Journals)

Internet and Internet Use: Teacher Trainees’xx Perspective.

Journal of Instructional Psychology, vol.36, pp.97-103, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öz-Düzenlemeli Öğrenme: Modeller ve Uygulamalar

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.29, pp.139-154, 2009 (Other Refereed National Journals)

Assessment Of The Inquiry Based Project Implementation Process In Science Education Upon Students Points Of Views

International Journal of Instruction, vol.1, pp.1-12, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Primary Education Curriculum Reforms in Turkey

World Applied Sciences Journal,, vol.3, pp.195-199, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Türkiye de Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarih Kavramlarını Kazanma Durumu ve Değerlendirilmesi

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, pp.138-154, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of Problem Based Active Learning In Science Education On Students Academic Achievement Attitude And Concept Learning

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, vol.3, pp.71-81, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Coğrafya Eğitimi ve Toplum

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.24-48, 2006 (Other Refereed National Journals)

Coğrafya Eğitiminin Etkililiği Ve Sorunları

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.77-96, 2005 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Uygulanan Ve Değişen Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,, pp.31-46, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yapılandırmacı Öğrenme ve Coğrafya Öğretimi

Marmara Coğrafya Dergisi, pp.83-94, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Düşünme Becerileri Bağlamında Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Görüşleri

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.292-293

Pre Service pre school english and mathematics teachers opinions about teaching thinking skills

The 3. international congress on curriculum and ınstruction, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.172-173

Books & Book Chapters

Bölüm 4 Öğretim Stratejileri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Asım Arı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.65-84, 2018

Bölüm 10 Derslere Öğrenci Merkezli Yaklaşım

in: Eğitim Psikolojisi, Ayşen Bakioğlu, Editor, Nobel, Ankara, pp.281-295, 2018

Bölüm 5 Öğrenme -Öğretmede Yeni Yönelimler

in: Öğrenme ve öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Behçet Oral, Editor, PegemA Akademi, Ankara, pp.495-533, 2018

Öğrenme Süreci ve Etkili Olan Olgular 7. Bölüm

in: Eğitim Psikolojisi, Doç. Dr. Asım Arı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.7-27, 2017

Kişisel Sosyal ve Ahlaki Gelişim

in: Eğitim Psikolojisi, Doç.Dr. Asım Arı, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.123-144, 2017

Öğretim Planları

in: Öğretim İlke ve Yöntemler, TAN, Şeref, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.5-143, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri 5. Bölüm

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.143-194, 2017

Öğretim Kuram ve Modelleri

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, pegem, Ankara, pp.143-194, 2016

Standartlar ve Bilşsel Öğrenme Amaçları

in: Sınıf İçi Değerlendirme, Asım ARI, Editor, Pearson-Eğitim, Konya, pp.49-84, 2015

bilişsel gelişim

in: eğitim psikolojisi, ayşen bakioğlu, Editor, nobel, İstanbul, pp.35-65, 2014

Öğrenme-Öğretmede Yeni Yönelimler

in: Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları, Oral Behçet, Editor, PegemA, Ankara, pp.413-444, 2011

Öğretim Kuram ve Modelleri,

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Tan Şeref, Editor, Pegem, Ankara, pp.123-166, 2007

Hayat Bilgisi Öğretimi 1.Bölüm

in: Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Cemil Öztürk - Dursun Dilek, Editor, PegemA, Ankara, pp.1-15, 2002