Prof.Dr.

NURULLAH ALTAŞ


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1997 - 2001

1997 - 2001

Doktora

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1989 - 1995

1989 - 1995

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

2001

2001

Doktora

ÇOKKÜLTÜRLÜ DIN EĞITIMI ANLAYIŞI VE ÖĞRETIM PROGRAMLARINA UYGULANMASI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1997

1997

Yüksek Lisans

HASTANELERDE DIN VE MORAL HIZMETLERI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2004 - 2009

2004 - 2009

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1996 - 2004

1996 - 2004

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Bölüm Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Bölüm Başkanı

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Hastanelerde Dini Danışmanlık Uygulamalarında Amaç Belirleme (Uygulama İçin Temel Hareket Noktaları Belirleme)

ALTAŞ N.

Diyanet İlmi Dergi, cilt.53, ss.11-42, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Türkiye de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İlitam Uygulamaları

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.14, ss.7-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Öğrenci Velilerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Düzeylerinin Dini Tutum Düzeyleri ile İlişkisi

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.85-105, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Kitap Tanıtımı İlköğretim 4 Ve 5 Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

ALTAŞ N.

Dini Araştırmalar, cilt.6, ss.207-208, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Din ve devlet ilişkileri: Farklı modeller, konseptler ve tecrübeler

ALTAŞ N.

değerler eğitimi dergisi, cilt.1, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.19-42, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Din Eğitiminde Bilimsel Araştırma

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.325-335, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Faktörler Ankara Örneği

ALTAŞ N. , DOĞAN R.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.173-186, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine Ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi Çokkültürcülük Kavramı Etrafında Bir Analiz

ALTAŞ N.

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.215-240, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yeterlilik Ölçeği Üzerine Bir Ön Araştırma

DOĞAN R., ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.109-122, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Türkiye de Zorunlu Din Öğretimini Yapılandıran Süreç Hedefler Ve Yeni Yöntem Arayışları 1980 2001

ALTAŞ N.

Dini Araştırmalar, cilt.4, ss.145-168, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Türkiye de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 arası din öğretimi anlayışı üzerine bir değerlendirme)

ALTAŞ N.

Marife Dergisi, cilt.2, ss.219-229, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Yeni Sosyolojik Arayışlar Dünyada ve Türkiye' de Farklılaşma Çatışma Bütünleşme III Ulusal Sosyoloji Kongresi

ALTAŞ N. , TAŞ K.

Dini Araştırmalar, cilt.3, ss.271-275, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.327-350, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1999

1999

Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.599-659, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Hastanelerde Yeni Bir Uygulama Din ve Moral Hizmeti

ALTAŞ N.

Diyanet Aylık Dergi, ss.51-53, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

BİRLİKTE YAŞAMANIN TEOLOJİSİ (İSLAM KELAM GELENEĞINDE İNSAN MERKEZLI TEOLOJI VE BIRLIKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ İNŞASINA KATKISI)

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu(Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü), Sevilla, İspanya, 17 - 19 Mayıs 2017

2017

2017

Üniversite Sisteminin Geleceğindeki Tehdit ve İmkanlar Arasında Türkiyede Dini Yüksek Öğretimin Hedefleri Üzerinde Düşünmek

ALTAŞ N.

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

2017

2017

Türkiye Dini Yüksek Öğretiminde Bir din Anlayışı Var mıdır?

ALTAŞ N.

1. Din Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Program Anlayışı Açısından İmam hatip Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.86-87

2016

2016

Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam veTeoloji İnşa Etmek

ALTAŞ N.

I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIKve REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 2016, cilt.1, ss.101-120

2016

2016

İslam Din Eğitiminin Hedefleri Açısından Çokkültürlülük ve Çokkültürcülükİslami Eğitim Anlayışında Çokkültürcü Yaklaşımların İmkanı

ALTAŞ N.

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VEKÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, SAREJOVA, Bosna-Hersek, 19 - 21 Mayıs 2016, cilt.2, ss.347-356

2016

2016

Düşünülmüş Olan Bize Yetiyor Mu Eski Bir Tartışmanın Yeni Bir Analizi Din Eğitiminin Hedefleri Nasıl Belirlenmelidir

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Türkiye ve Türkiye Çalışmaları Konferansı, Atina, Yunanistan, 27 - 30 Haziran 2016

2016

2016

Din Hizmetlerinde Planlama ve Yönetim

ALTAŞ N.

Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Erzurum, Türkiye, 20 Nisan 2016

2016

2016

Kendimizi Eleştirebilmek Din Eğitimi Anlayışımız Radikalizmi Teşvik Ediyor Olabilir Mi

ALTAŞ N.

Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı, Samsun, Türkiye, 1 - 03 Nisan 2016

2016

2016

Okul Öncesi Din Eğitimi Süreçleri İçin Amaç Belirleme Amaçlarımız Kimin Adına

ALTAŞ N.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Mart 2016

2014

2014

Uzaktan eğitim ve İLİTAM uygulamalarının geleceği nasıl olmalıdır

ALTAŞ N.

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2014, ss.387-412

2015

2015

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Öğretiminde Karılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ALTAŞ N.

Türkiye’de Din Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2015

2012

2012

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Amaç İçerik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Forumu, Konya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 2012

2009

2009

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi

ALTAŞ N.

Uluslar Arası Eğitim Felsefesi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mart 2009, ss.196-213

2009

2009

Türkiye de Din Öğretimine Öğretmen Yetiştirme İhtiyacı ve DKAB Eğitimi Bölümleri

ALTAŞ N.

IV. Din Şurası, Ankara, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2009, cilt.2, ss.908-920

2008

2008

Bingöl ve Çevresinde Yetişkinlerin Din Eğitimine İlişkin Değerlendirmeler

ALTAŞ N.

Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Türkiye, 25 Temmuz 2008

2007

2007

Cami Hutbelerinde Etkili İletişim Sağlama Amacıyla Retorik Figürlerinden Yararlanma

ALTAŞ N.

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2007

2004

2004

Din Görevlilerinin Yeterlilikleri

ALTAŞ N.

Tartışmalı İlmi Toplantı, Kayseri, Türkiye, 11 - 12 Mart 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Yüksek Din Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: İLİTAM ve Sorunları

ALTAŞ N.

Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, Editör, DEM, İstanbul, ss.209-239, 2018

2017

2017

Kur’an Kurslarında Din Eğitimi

KOÇ A. , ALTAŞ N. , ARICI İ., KIZILABDULLAH Y., KÖYLÜ M., TURAN İ., et al.

DİN EĞİTİMİ, MUSTAFA KÖYLÜ NURULLAH ALTAŞ, Editör, ENSAR, İstanbul, ss.375-406, 2017

2017

2017

Ortaöğretimde Din Eğitimi

ALTAŞ N.

Din Eğitimi, Nurullah Altaş-Mustafa Köylü, Editör, Ensar, İstanbul, ss.190-223, 2017

2017

2017

Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri

ALTAŞ N.

Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Altaş Nurullah-Köylü Mustafa, Editör, DEM, İstanbul, ss.155-170, 2017

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Program Anlayışı Açısından İmam Hatip Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, İlham Erdem-İbrahim Aşlamacı-Recep Uçar, Editör, İnönü Üniversitesi, Malatya, ss.311-335, 2017

2017

2017

Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi

ALTAŞ N.

Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Nurullah Altaş-Mustafa Köylü, Editör, DEM, İstanbul, ss.13-26, 2017

2017

2017

Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci

ALTAŞ N. , ARICI İ.

Din Eğitimi, Mustafa Köylü, Nurullah Altaş, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.48-80, 2017

2017

2017

Kendimizi Eleştirebilmek: Din Eğitimi Anlayışımız Radikalizmi Teşvik Ediyor Olabilir mi?

ALTAŞ N.

Küreselleşme Radikalizm ve İslam, İbrahim Turan, Editör, Maarif Mektepleri, Ankara, ss.149-161, 2017

2012

2012

Küreselleşme Çok kültürcülük ve Din Eğitimi

ALTAŞ N.

Din Eğitiminde Çağdaş Konular, KÖYLÜ, Mustafa, Editör, DEM Yayınları, İstanbul, ss.17-46, 2012

2007

2007

Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi Öğretmen El Kitabı

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007

2005

2005

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

ALTAŞ N.

Morpa Yayıncılık, 2005

2005

2005

din eğitimindeki yeni anlayışların üzerine kurulduğu temel kavramlar

ALTAŞ N.

Kültürel Çeşitlilik ve Din, Yılmaz Remziye, Editör, Sinemis, Ankara, ss.16-30, 2005

2005

2005

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi

ALTAŞ N.

Kültürel Çeşitlilik ve Din, YILMAZ Remziye, Editör, Sinemis, Ankara, ss.62-100, 2005