Prof.

NURULLAH ALTAŞ


Faculty of Theology

Philosophy and Religious Sciences

Department of Religious Education

Education Information

1997 - 2001

1997 - 2001

Doctorate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1995 - 1997

1995 - 1997

Postgraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1989 - 1995

1989 - 1995

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

ÇOKKÜLTÜRLÜ DIN EĞITIMI ANLAYIŞI VE ÖĞRETIM PROGRAMLARINA UYGULANMASI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1997

1997

Postgraduate

HASTANELERDE DIN VE MORAL HIZMETLERI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

2004 - 2009

2004 - 2009

Associate Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1996 - 2004

1996 - 2004

Research Assistant

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Head of Department

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2017

2017

Hastanelerde Dini Danışmanlık Uygulamalarında Amaç Belirleme (Uygulama İçin Temel Hareket Noktaları Belirleme)

ALTAŞ N.

Diyanet İlmi Dergi, vol.53, pp.11-42, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Türkiye de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İlitam Uygulamaları

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.14, pp.7-42, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2010

2010

Gençlerin Değişen İlgi ve İhtiyaçları Din Hizmetlerini nasıl dönüştürmeli

ALTAŞ N.

Diyanet Aylık Dergi, pp.17-21, 2010 (National Non-Refereed Journal)

2008

2008

İlköğretim Öğrencilerinin Din Öğretimi Sürecinde İlgi Duydukları Konular Ankara İli Örneğinde 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.49, pp.103-120, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2004

2004

Öğrenci Velilerinin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Karşı Tutum Düzeylerinin Dini Tutum Düzeyleri ile İlişkisi

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.45, pp.85-105, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Kitap Tanıtımı İlköğretim 4 Ve 5 Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi

ALTAŞ N.

Dini Araştırmalar, vol.6, pp.207-208, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Din ve devlet ilişkileri: Farklı modeller, konseptler ve tecrübeler

ALTAŞ N.

değerler eğitimi dergisi, vol.1, 2003 (Other Refereed National Journals)

2003

2003

Çokkültürlü Din Eğitimi Modeli Geliştirmede İşlem Basamakları İçin Bir Deneme

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Dergisi, vol.1, pp.19-42, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

Din Eğitiminde Bilimsel Araştırma

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.325-335, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2003

2003

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlik Düzeylerini Etkileyen Faktörler Ankara Örneği

ALTAŞ N. , DOĞAN R.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.44, pp.173-186, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Yeterlilik Ölçeği Üzerine Bir Ön Araştırma

DOĞAN R., ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.43, pp.109-122, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

2002

2002

Türkiye de Zorunlu Din Öğretimini Yapılandıran Süreç Hedefler Ve Yeni Yöntem Arayışları 1980 2001

ALTAŞ N.

Dini Araştırmalar, vol.4, pp.145-168, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Yeni Sosyolojik Arayışlar Dünyada ve Türkiye' de Farklılaşma Çatışma Bütünleşme III Ulusal Sosyoloji Kongresi

ALTAŞ N. , TAŞ K.

Dini Araştırmalar, vol.3, pp.271-275, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

2000

2000

Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.41, pp.327-350, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

1999

1999

Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Uygulaması Üzerine Deneysel Bir Araştırma

ALTAŞ N.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.599-659, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

1996

1996

Hastanelerde Yeni Bir Uygulama Din ve Moral Hizmeti

ALTAŞ N.

Diyanet Aylık Dergi, pp.51-53, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

BİRLİKTE YAŞAMANIN TEOLOJİSİ (İSLAM KELAM GELENEĞINDE İNSAN MERKEZLI TEOLOJI VE BIRLIKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ İNŞASINA KATKISI)

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu(Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü), Sevilla, Spain, 17 - 19 May 2017

2017

2017

Üniversite Sisteminin Geleceğindeki Tehdit ve İmkanlar Arasında Türkiyede Dini Yüksek Öğretimin Hedefleri Üzerinde Düşünmek

ALTAŞ N.

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2017

2017

2017

Türkiye Dini Yüksek Öğretiminde Bir din Anlayışı Var mıdır?

ALTAŞ N.

1. Din Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Program Anlayışı Açısından İmam hatip Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.86-87

2016

2016

Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam veTeoloji İnşa Etmek

ALTAŞ N.

I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIKve REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016, vol.1, pp.101-120

2016

2016

İslam Din Eğitiminin Hedefleri Açısından Çokkültürlülük ve Çokkültürcülükİslami Eğitim Anlayışında Çokkültürcü Yaklaşımların İmkanı

ALTAŞ N.

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VEKÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, SAREJOVA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.2, pp.347-356

2016

2016

Düşünülmüş Olan Bize Yetiyor Mu Eski Bir Tartışmanın Yeni Bir Analizi Din Eğitiminin Hedefleri Nasıl Belirlenmelidir

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Türkiye ve Türkiye Çalışmaları Konferansı, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016

2016

2016

Din Hizmetlerinde Planlama ve Yönetim

ALTAŞ N.

Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Erzurum, Turkey, 20 April 2016

2016

2016

Kendimizi Eleştirebilmek Din Eğitimi Anlayışımız Radikalizmi Teşvik Ediyor Olabilir Mi

ALTAŞ N.

Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016

2016

2016

Okul Öncesi Din Eğitimi Süreçleri İçin Amaç Belirleme Amaçlarımız Kimin Adına

ALTAŞ N.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

2014

2014

Uzaktan eğitim ve İLİTAM uygulamalarının geleceği nasıl olmalıdır

ALTAŞ N.

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.387-412

2015

2015

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Öğretiminde Karılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ALTAŞ N.

Türkiye’de Din Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2015

2012

2012

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Amaç İçerik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Forumu, Konya, Turkey, 14 - 15 April 2012

2009

2009

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi

ALTAŞ N.

Uluslar Arası Eğitim Felsefesi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.196-213

2009

2009

Türkiye de Din Öğretimine Öğretmen Yetiştirme İhtiyacı ve DKAB Eğitimi Bölümleri

ALTAŞ N.

IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 September 2009, vol.2, pp.908-920

2007

2007

Cami Hutbelerinde Etkili İletişim Sağlama Amacıyla Retorik Figürlerinden Yararlanma

ALTAŞ N.

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2007

2004

2004

Din Görevlilerinin Yeterlilikleri

ALTAŞ N.

Tartışmalı İlmi Toplantı, Kayseri, Turkey, 11 - 12 March 2004

Books & Book Chapters

2018

2018

Yüksek Din Öğretiminde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: İLİTAM ve Sorunları

ALTAŞ N.

in: Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları, Mustafa Köylü, Editor, DEM, İstanbul, pp.209-239, 2018

2017

2017

Kur’an Kurslarında Din Eğitimi

KOÇ A. , ALTAŞ N. , ARICI İ., KIZILABDULLAH Y., KÖYLÜ M., TURAN İ., et al.

in: DİN EĞİTİMİ, MUSTAFA KÖYLÜ NURULLAH ALTAŞ, Editor, ENSAR, İstanbul, pp.375-406, 2017

2017

2017

Ortaöğretimde Din Eğitimi

ALTAŞ N.

in: Din Eğitimi, Nurullah Altaş-Mustafa Köylü, Editor, Ensar, İstanbul, pp.190-223, 2017

2017

2017

Hastanelerde Dini Danışmanlık Hizmetleri

ALTAŞ N.

in: Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Altaş Nurullah-Köylü Mustafa, Editor, DEM, İstanbul, pp.155-170, 2017

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Program Anlayışı Açısından İmam Hatip Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

in: Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, İlham Erdem-İbrahim Aşlamacı-Recep Uçar, Editor, İnönü Üniversitesi, Malatya, pp.311-335, 2017

2017

2017

Din Hizmetleri ve Dini Danışmanlık İlişkisi

ALTAŞ N.

in: Dini Danışmanlık ve Din Hizmetleri, Nurullah Altaş-Mustafa Köylü, Editor, DEM, İstanbul, pp.13-26, 2017

2017

2017

Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci

ALTAŞ N. , ARICI İ.

in: Din Eğitimi, Mustafa Köylü, Nurullah Altaş, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.48-80, 2017

2017

2017

Kendimizi Eleştirebilmek: Din Eğitimi Anlayışımız Radikalizmi Teşvik Ediyor Olabilir mi?

ALTAŞ N.

in: Küreselleşme Radikalizm ve İslam, İbrahim Turan, Editor, Maarif Mektepleri, Ankara, pp.149-161, 2017

2016

2016

Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam ve TeolojiInşa Etmek “Dini Danışmanlık Kavramının Vahiy Kültürüne DayalıBir Anlamı ve Yöntemi Mümkün m?”.

ALTAŞ N.

in: Manevi Ddanışmanlık ve Rehberlik, Ali Ayten, Mustafa Koç, Nuri Tınaz, Editor, Dem, İstanbul, pp.101-120, 2016

2012

2012

Küreselleşme Çok kültürcülük ve Din Eğitimi

ALTAŞ N.

in: Din Eğitiminde Çağdaş Konular, KÖYLÜ, Mustafa, Editor, DEM Yayınları, İstanbul, pp.17-46, 2012

2007

2007

Ortaöğretim Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi Öğretmen El Kitabı

ALTAŞ N.

Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007

2005

2005

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

ALTAŞ N.

Morpa Yayıncılık, 2005

2005

2005

din eğitimindeki yeni anlayışların üzerine kurulduğu temel kavramlar

ALTAŞ N.

in: Kültürel Çeşitlilik ve Din, Yılmaz Remziye, Editor, Sinemis, Ankara, pp.16-30, 2005

2005

2005

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi

ALTAŞ N.

in: Kültürel Çeşitlilik ve Din, YILMAZ Remziye, Editor, Sinemis, Ankara, pp.62-100, 2005