Prof. NURULLAH ALTAŞ


Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences

Department of Religious Education


Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

68

Thesis Advisory

19

Education Information

1997 - 2001

1997 - 2001

Doctorate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1995 - 1997

1995 - 1997

Postgraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Turkey

1989 - 1995

1989 - 1995

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

2001

2001

Doctorate

ÇOKKÜLTÜRLÜ DIN EĞITIMI ANLAYIŞI VE ÖĞRETIM PROGRAMLARINA UYGULANMASI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1997

1997

Postgraduate

HASTANELERDE DIN VE MORAL HIZMETLERI

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2017 - Continues

2017 - Continues

Professor

Marmara University, Faculty Of Theology, Philosophy And Religious Sciences

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Ataturk University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

2004 - 2009

2004 - 2009

Associate Professor

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

1996 - 2004

1996 - 2004

Research Assistant

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

2018 - Continues

2018 - Continues

Head of Department

Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2012 - 2015

2012 - 2015

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

2008 - 2009

2008 - 2009

Head of Department

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Advising Theses

2006

2006

Postgraduate

İslam eğitim geleneğinin temel kaynaklarında empatik yaklaşım

ALTAŞ N. (Consultant)

M.ALTUN(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

BİRLİKTE YAŞAMANIN TEOLOJİSİ (İSLAM KELAM GELENEĞINDE İNSAN MERKEZLI TEOLOJI VE BIRLIKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ İNŞASINA KATKISI)

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu(Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü), Sevilla, Spain, 17 - 19 May 2017

2017

2017

Üniversite Sisteminin Geleceğindeki Tehdit ve İmkanlar Arasında Türkiyede Dini Yüksek Öğretimin Hedefleri Üzerinde Düşünmek

ALTAŞ N.

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2017

2017

2017

Türkiye Dini Yüksek Öğretiminde Bir din Anlayışı Var mıdır?

ALTAŞ N.

1. Din Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 October 2017

2017

2017

Milli Eğitim Bakanlığının Yeni Program Anlayışı Açısından İmam hatip Lisesi Programlarının Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Geleceğin İnşasında İmam Hatip Okulları, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.86-87

2016

2016

Müslüman Bir Toplumda Dini Danışmanlık İçin Anlam veTeoloji İnşa Etmek

ALTAŞ N.

I. ULUSLARARASI MANEVİ DANIŞMANLIKve REHBERLİK KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2016, vol.1, pp.101-120

2016

2016

İslam Din Eğitiminin Hedefleri Açısından Çokkültürlülük ve Çokkültürcülükİslami Eğitim Anlayışında Çokkültürcü Yaklaşımların İmkanı

ALTAŞ N.

II. ULUSLARARASI DİNİ ARAŞTIRMALAR VEKÜRESEL BARIŞ SEMPOZYUMU, SAREJOVA, Bosnia And Herzegovina, 19 - 21 May 2016, vol.2, pp.347-356

2016

2016

Düşünülmüş Olan Bize Yetiyor Mu Eski Bir Tartışmanın Yeni Bir Analizi Din Eğitiminin Hedefleri Nasıl Belirlenmelidir

ALTAŞ N.

3. Uluslararası Türkiye ve Türkiye Çalışmaları Konferansı, Atina, Greece, 27 - 30 June 2016

2016

2016

Din Hizmetlerinde Planlama ve Yönetim

ALTAŞ N.

Diyanet İşleri Başkanlığı Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen, Erzurum, Turkey, 20 April 2016

2016

2016

Kendimizi Eleştirebilmek Din Eğitimi Anlayışımız Radikalizmi Teşvik Ediyor Olabilir Mi

ALTAŞ N.

Küreselleşme, Radikalizm ve İslam Çalıştayı, Samsun, Turkey, 1 - 03 April 2016

2016

2016

Okul Öncesi Din Eğitimi Süreçleri İçin Amaç Belirleme Amaçlarımız Kimin Adına

ALTAŞ N.

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016

2014

2014

Uzaktan eğitim ve İLİTAM uygulamalarının geleceği nasıl olmalıdır

ALTAŞ N.

Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı, Nevşehir, Turkey, 1 - 04 June 2014, pp.387-412

2015

2015

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Öğretiminde Karılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ALTAŞ N.

Türkiye’de Din Eğitimi Çalıştayı, Ankara, Turkey, 11 - 12 April 2015

2012

2012

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programlarının Amaç İçerik İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi

ALTAŞ N.

Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Forumu, Konya, Turkey, 14 - 15 April 2012

2009

2009

Küreselleşmenin Dini Anlama Biçimlerine ve Din Öğretimindeki Yeni Yönelişlere Etkisi

ALTAŞ N.

Uluslar Arası Eğitim Felsefesi Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.196-213

2009

2009

Türkiye de Din Öğretimine Öğretmen Yetiştirme İhtiyacı ve DKAB Eğitimi Bölümleri

ALTAŞ N.

IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 September 2009, vol.2, pp.908-920

2007

2007

Cami Hutbelerinde Etkili İletişim Sağlama Amacıyla Retorik Figürlerinden Yararlanma

ALTAŞ N.

I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 3 - 04 November 2007

2004

2004

Din Görevlilerinin Yeterlilikleri

ALTAŞ N.

Tartışmalı İlmi Toplantı, Kayseri, Turkey, 11 - 12 March 2004