Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi (Yl) (Tezli), Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Kültür pazarlaması: İstanbul'daki kültür miraslarının algılanan hizmet kalitesinin, destinasyon imaj türlerine etkisi üzerine bir araştırma

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü