General Information

Institutional Information: Vocational School Of Social Sciences, Marketing And Advertising, Marketing
Research Areas: Social Sciences and Humanities

Metrics

Publication

39

Project

4

Thesis Advisory

7

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden İşletme lisans derecesini alan Yerden, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İnsan Kaynakları yüksek lisansını "İşletmelerde Seçme Yerleştirme Kriterleri ve İş-Kişilik-Örgüt Kültürü İlişkisi Üzerine Teknik ve Satış İşlerinde Karşılaştırmalı Analiz" adlı tezi ile, 2008 yılında ise yine aynı üniversitede Üretim Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisansını "Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü" adlı tezi ile tamamlamıştır. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden "Kültür Pazarlaması: İstanbul’daki Kültür Miraslarının Algılanan Hizmet Kalitesinin, Destinasyon İmaj Türlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma" adlı tezi ile doktor unvanı alan Nevin Karabıyık Yerden 2015 yılında yardımcı doçent, 2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi unvanlarını alarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılında Londra Regent’s Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde konuk öğretim elemanı olarak bulunan Yerden, pazarlama, perakende, marka, uluslararası pazarlama, kent markaları gibi alanlarda ulusal ve uluslararası akademik çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanları kültür pazarlaması, marka yönetimi, uluslararası pazarlama, perakende yönetimi, pazarlamada artırılmış/sanal gerçeklik ve fiyatlama konularıdır.

Contact