Education Information

Education Information

  • 1996 - 2002 Doctorate

    Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, Department Of Specıal Educatıon, Turkey

  • 1991 - 1993 Postgraduate

    Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1985 - 1989 Undergraduate

    Istanbul University, Faculty Of Literature, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English