Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Özelliklerinin Sosyal Kaygı Düzeyini Tahminine Yönelik Bir Çalışma

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, cilt.10, sa.57, ss.201-228, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A study for the prediction of the social anixety level of university students through emotional intelligence features

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.10, sa.57, ss.229-254, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerarası duygu düzenleme ölçeği’ nin Türkçe’ye uyarlanması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.1090-1101, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Eğitim bilimleri alanındaki lisansüstü tezlerde varsayım kullanımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.736-751, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Development of an Attitude Scale Towards Social Networking Sites

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.10, sa.3, ss.945-950, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Self Efficacy Perceptions and the Attitudes of Prospective Teachers towards Assessment and Evaluation

International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, cilt.10, sa.3, ss.951-956, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Intercultural Education and Incoming-Outcoming of Erasmus Student Study Exchange: Marmara Universıty Students

International Journal for 21st Century Education, cilt.1, sa.1, ss.21-33, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chabot Duygusal Ayrışma Ölçeği’xxnin Psikometrik Özellikleri

VI.th International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019

Kişilerarası Duygu Düzenleme Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması

Vth International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1110-1111 Creative Commons License

Ancova-Mancova Analizleri ve Kullanıldığı Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.134-135 Creative Commons License

LİSANSÜSTÜ TEZLERDE VARSAYIM KULLANIMI

6thWorld Congresson Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2017, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.67 Creative Commons License

Dershanelerin Kapatılma Süreci Kollektif Bir Durum Çalışması

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Temmuz 2016, ss.317-324 Creative Commons License

Development of an Attitude Scale Towards Social Networking Sites

ICE 2016: 18th International Conference on Education, Praha, Çek Cumhuriyeti, 30 - 31 Mart 2016, ss.2540-2545

Self Efficacy Perceptions and the Attitudes of Prospective Teachers towards Assessment and Evaluation

ICE 2016: 18th International Conference on Education, Praha, Çek Cumhuriyeti, 30 - 31 Mart 2016, ss.2525-2530

Kitap & Kitap Bölümleri

EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar

EĞİTİM POLİTİKALARI - Kuramlar, Yöntemler, Göstergeler, Etkiler ve Uygulamalar, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.489-523, 2019

Aşamalı doğrusal modeller

Eğitim politikaları: kuramlar, yöntemler, göstergeler, etkiler ve uygulamalar, Bakioğlu Ayşen, Korumaz Mithat, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.177-199, 2019

Nicel verileri analiz etme ve yorumlama

Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, Halil Ekşi, Editör, EDAM, İstanbul, ss.228-263, 2018

Nicel verileri analiz etme ve yorumlama

Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, Ekşi Halil, Editör, EDAM, ss.228-263, 2018

Nicel veri toplama

Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi, Ekşi Halil, Editör, EDAM, İstanbul, ss.187-227, 2018

Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual Perspective

Early Childhood Education From an Intercultural and Bilingual Perspective, Elena Gomez Parra, Cristina A. Huertas Abril, Editör, IGI GLOBAL, ss.249-266, 2018

Ölçme sürecinde aranan özellikler: Geçerlik

Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Mustafa Otrar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.154-199, 2018

Gender stereotypical toy preferences in children 3-5

Early childhood education from an intercultural and bilingual perspective, Huertas-Abril Cristina A., Gómez-Parra María Elena, Editör, IGI Global, ss.243-259, 2018

Nicel veri toplama

Eğitim araştırmaları nicel ve nitel araştırmanın planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi , Halil Ekşi, Editör, EDAM, İstanbul, ss.187-227, 2018

Ölçme sürecinde aranan özellikler: Geçerlik

Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Otrar Mustafa, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.154-199, 2018

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ 4+4+4 YAPILANMASINA İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Kapsamlı Bir Çalışma, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-132, 2016

KALABALIK SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DENEYİMLERİ

KALABALIK SINIFLAR KALABALIK OKULLAR Teori - Uygulama, Ayşen Bakioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.120-162, 2016

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ 4+4+4 YAPILANMASINA İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

4 4 4 YAPILANMASINA İLİŞKİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA, AYŞEN BAKİOĞLU, Editör, NOBEL, Ankara, ss.117-133, 2016

Kalabalık sınıflarda ölçme ve değerlendirme

Kalabalık sınıflar kalabalık okullar teori-uygulama, , Editör, NOBEL, ss.97-118, 2016

Eğitim sistemindeki 444 yapılanmasına ilişkin branş öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi

4+4+4 yapılanmasına ilişkin kapsamlı bir çalışma, , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.117-131, 2016

Düşünme ve öğrenme seviyeleri için dereceleri yeniden tanımlama

Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar , E. Aslan & G. Sart, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.187-196, 2013

Düşünme ve öğrenme seviyeleri için dereceleri yeniden tanımlama

Kritik düşünce: Yaşamınızın ve öğrenmenizin sorumluluğunu üstlenmek için araçlar, , Editör, Nobel, ss.187-196, 2013