Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - 2018 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  University of Leeds, School of Education, Mathematics Education, İngiltere

 • 2003 - 2008 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Doktora

  Matematik başarısında cinsiyet ve duyuşsal özelliklerin etkileşimine göre Rasch ağacı yöntemi ile değişen madde fonksiyonunun belirlenmesi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme

 • 2014 Yüksek Lisans

  Likert tipi ölçeklerde kayıp verilere değer atamada yapay sinir ağlarının kullanımı

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme