Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dominance or Effectiveness? Which is More Important in Brand Personality Decisions?

Athens Journal of Mediterranean Studies, cilt.5, ss.121-136, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE ROLE OF NOSTALGIAPRONENESS IN THE EFFECT OFBRAND IMAGE, CORPORATE IMAGE,BRAND TRUST AND CONSUMERINVOLVEMENT ON EMOTIONALATTACHMENT: GLOBAL VS. LOCAL BRAND

Hacettepe University Journal of Economicsand AdministrativeSciences, cilt.37, ss.215-240, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing Motivational Determinants of Shopping Addiction Tendency

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.19, ss.61-74, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spor Ayakkabı Markalarına Yönelik Tüketici Algılarının Belirlenmesi

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.18, ss.98-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Relational Risk Perception on Supplier’s Performance: An Empirical Study on Turkish Strategic Alliances

Review of Socio-Economic Perspectives, cilt.2, ss.67-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deniz Baliği Yetiştiriciliği Sektöründe Rekabet Algisi: Türkiye üzerine bir araştirma

Yunus Arastirma Bülteni, cilt.17, ss.413-428, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

IMPACT OF THE NUMBER OF SCALE POINTS ON DATA CHARACTERISTICS AND RESPONDENTS' EVALUATIONS: AN EXPERIMENTAL DESIGN APPROACH USING 5- POINT' AND 7-POINT LIKERT-TYPE SCALES

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.1-20, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

MAĞAZA HİZMET ORTAMININMARKA İMAJINA VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ P B VE H M ÖRNEĞİ

Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, cilt.12, ss.223-243, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of a Scale on e Consumers Attitudes towards Ethically Questionable OnlineBehaviors

Boğaziçi Journal Review of Social, Economic and Administrative Studies, cilt.30, ss.99-134, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Effect of Brand Experience on Consumer Satisfaction Brand Trust and Brand Loyalty

Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, cilt.37, ss.101-128, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversitelerin Pazarlanmasında Tutundurma Boyutu Kavramsal Bir İrdeleme

Toros Üniversitesi İktisadi, İdari, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.138-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Online Consumer Ethics Do Consumer Perceptions of E Ethics Change According to CAD Personalities

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, ss.73-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of campuses in terms of satisfaction A research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Positioning of Campuses in Terms of Satisfaction: A Research on Marmara University

European Journal of Research on Education, ss.47-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Which Category to Extend To Product or Service

Journal of Brand Management, cilt.19, ss.359-376, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerini Tercih Etme Nedenleri ve Sadakate Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, cilt.8, ss.39-49, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Competition Elements in the Marine Aquaculture Industry: A Research on Turkey

EAFE 2019 Conference, Santiago de Compostela, İspanya, 2 - 05 Nisan 2019

Dominance or Effectiveness? Which is More Important in Brand Personality Decisions?

5th International Conference on Turkey and Turkish Studies, 2 - 05 Temmuz 2018

Perception of Competition in the Marine Fish Culture Industry in Turkey

18th International Conference the Theme is ”Challenging new frontiers in the global seafood sector – a Northern Enlightenment, Aberdeen, İngiltere, 12 - 15 Temmuz 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Masamızda Marka Sohbetleri 2

İnfluencer Pazrarlama ve Markalama, F. Müge Arslan, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, İstanbul, ss.133-159, 2018

Principles of Marketing

B2B Markets and Business Buying Behavior, Sevgi Ayşe Öztürk, Editör, T.C. ANADOLU UNIVERSITY PUBLICATION NO: 3805, Eskişehir, ss.134-159, 2018

Masamızda Marka Sohbetleri 2

Sembolik Bir İletişim Aracı Olarak Markalar, Fatma Müge Arslan, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.235-259, 2018