Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

An evaluation of SERVQUAL and patient loyalty in an emerging country context

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.21, no.8, pp.813-827, 2010 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

The impact of market orientation on NSD and financial performance of hospital industry

INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS, vol.108, pp.794-811, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A low performance-low quality trap in the non-profit healthcare sector in Turkey and a solution

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, vol.14, no.10, pp.1131-1141, 2003 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kadın Sağlığına Yönelik Sağlık Politikaları

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, pp.15-20, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

THE EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.2, pp.893-906, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

EXAMINATION OF PRIVATE HEALTH INSURANCE IN TERMS OF HEALTH SERVICES USAGE IN TURKEY

International Journal of Health Management and Tourism, vol.5, no.2, pp.102-122, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ROLE OF PATIENT ACTIVATION AND PERSONAL FACTORS ON PATIENT-PHYSICIAN INTERACTION

Journal of International Helthcare Management and Tourism, vol.5, no.2, pp.170-180, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Yöneticilerinin Paternalist (Babacan) LiderlikDavranışlarının Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi

AÇÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.117-141, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Ahlakı Uygulamalarının Hastane Performansına Etkisi

İş Ahlakı Dergisi, vol.7, pp.121-135, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Healthcare Quality and Hospital Information Management System: A Sample form Turkey

Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.31-37, 2014 (Other Refereed National Journals)

QFD application using SERVQUAL for private hospitals: a case study

Leadership in Health Services, vol.26, no.3, pp.175-183, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Critical factors of total quality management and its effect on performance in health care industry: A Turkish experience

Problems and Perspectives in Management, vol.3, no.4, pp.220-234, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Fuzzy analytic hierarchy based approach for supplier selection

Journal of Euromarketing, vol.12, pp.147-176, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Hizmet Organizasyonlarında Hastanelerde Kalite

Nusret Ekin'e Armağan, vol.1, pp.1025-1040, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Using Employee Perceptions For Organizational Performance Assessment

15th International Strategic Management Conference, Poznan, Poland, 27 - 29 June 2019, vol.1, pp.451-460

Sağlık Hizmetlerinde İstatistiksel Proses Kontrolü: Sistematik Literatür Taraması

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongres, Muğla, Turkey, 11 - 13 October 2018

ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.6-18

Evaluation of the Relationship between Whistleblowing and Organizational Culture in Hospitals

International Meeting on Education and Research in Health Sciences, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2017, vol.1, no.1, pp.43

Diyabet Eğitimlerinin Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

53. Ulusal Diyabet Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2017 Sustainable Development

Bilgi Güvenliği ve Hasta Mahremiyeti: Hukuk Fakültesi Öğrencileri Perspektifinden Bir Çalışma

1. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2016

Sağlık ve Ekonomi

3. Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi, Turkey, 06 May 2016

Yaşlı hastalarda ilaç uyumu ile ilgili faktörler

9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul, Turkey, 8 - 09 October 2015

Kimya Sektöründe İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

1. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 24 December 2015

Dönüşümcü Liderliğin Çalışan Bağlılığı na Etkisi Bir Kamu Hastanesi Uygulaması

9. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 8 - 09 October 2015

Sağlık Politikaları

Kardiometabolik Sendrom Kongresi, 5 - 09 November 2014 Sustainable Development

An Evaluation of Servqual and Customer Satisfaction in Health Care Industry

Global Conference on Healthcare Systems Engineering, Turkey, 5 - 08 August 2014

Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Kullanımı ve SWOT Analizi

7. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 27 - 29 September 2013

System dynamics modeling of a knowledge management process: A case study in Turkish Airlines

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.545-552 identifier

Sağlık Yönetimi Eğitiminde Sağlık Bilişimi

3. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 12 - 15 December 2012

Books & Book Chapters

Fransa Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Tengilimoğlu Dilaver, Öztürk Zekai, Editor, Nobel Yayınevi, pp.284-292, 2021

İspanya Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Tengilimoğlu Dilaver, Öztürk Zekai, Editor, Nobel Yayınevi, pp.293-301, 2021

İzlanda Sağlık Sistemi

in: Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Tengilimoğlu Dilaver, Öztürk Zekai, Editor, Nobel Yayınevi, pp.302-309, 2021

Sağlık Sektöründe Girişimcilik: Franchising

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilik, Dikmetaş Yardan Elif, Editor, Nobel Yayınevi, pp.191-210, 2021

Sağlık diplomasisi ve küresel sağlığa etkisi

in: Sağlık Diplomasisi: Sağlık Politikaları Sistem Analisti Eğitimi, Olcay Özen, Editor, Medipol Üniversitesi, pp.13-22, 2017 Sustainable Development

Saglık Ekonomisinde Ölçme Degerlendirme

in: Sağlık Ekonomisi, Mustafa Solak, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.15-25, 2015

Saglık Hizmetlerinde Kalite, Kullanım Ölçütleri ve Saglık Düzeyi Göstergeleri

in: Saglık Hizmetlerinde Arastırma ve Degerlendirme, Mustafa Solak, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.1-8, 2015

Sağlık Ekonomisinde Ölçme Değerlendirme

in: Sağlık Ekonomisi, , Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, pp.152-170, 2015

Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Kullanım Ölçütleri ve Sağlık Düzeyi Göstergeleri

in: Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme, , Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, pp.160-184, 2015