Education Information

Education Information

 • 1995 - 2001 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

 • 1988 - 1992 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Economics, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  İnsan kaynakları yönetiminin endüstri ilişkileri sisteminin gelişimi içinde artan önemi ve bir uygulama

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1995 Postgraduate

  Endüstriyel ilişkiler sisteminin işleyişini engelleyen yapısal bozuklukların giderilebilmesi için alınabilecek yönetsel önlemler ve uygulamadan örnekler

  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü