Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spor Paydaşlarının Fairplay Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi, cilt.30, ss.85-95, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of Mathematical Thinking Skills of University Students Attending Universities Intercultural Competition

Journal of Physical Education and Sports Studies, cilt.10, ss.102-112, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Analysis of Mathematical Thinking Skills of Sportsmen According to Certain Demographic Characteristics

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, ss.191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A need analyses for pilates educational training

Journal of Physical Education and Sports Studies, cilt.10, ss.62-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

6-9 Yaş Çocuklarının Hareket Gelişimleri İle Akıl Yürütme Yeteneği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.24-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research on Mathematical Thinking Skills: Mathematical Thinking Skills of Athletes in Individual and Team Sports

Journal of Education and Training Studies, cilt.5, ss.133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Games in Games and Physical Activity Course Curriculum in terms of Common Basic Skills

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.123-131, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Making A Digital Game Active: Examining The Responses of Students to the Adapted Active Version

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.6, ss.113-132, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Metaphorical Conceptualizations of Football Coach through Social Cognitive Theory

Journal of Education and Training Studies, cilt.3, ss.158-168, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7 Yaş Çocuklarında Hareketli Oyunların Saldırganlık Davranışları Üzerine Etkileri

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.4, ss.47-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fiziksel Aktivite Temelli Oyun Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2020

İlk ve Orta Okullarda Pilates Çalışmalarının Öğrencilerin Bazı Postür veMotorsal Özellikleri ile Sosyal Davranışları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, ss.8

Spor Paydaşlarının Fairplay Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.85-86

Sporcuların Matematksel Düşünme Becerilerinin Bazı Demografif Özelliklere Göre İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2017

Sporcularin Matematiksel Düşünme Becerilerinin Bazi Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2017

Spor Paydaslarinin Fairplay Kavramina Iliskin Metaforlari

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

PİLATES EĞİTİCİ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017

Examining the differences between the responses of students to a digital game and its active version according to their grade points of mathematics

ISSSET 2015: International Symposium of Sports Science, Engineering and Technology, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2015

The Examination Of Socialization Level Of College Students Engaged In Sports Activities According To Their Locus Of Control

4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, Barselona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2014

Dijital Bir Oyunun Hareketli Oyun Olarak Uyarlanmasına Çocukların Verdiği Tepkilerin İncelenmesi

IV. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretiminde Yeni Ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 26 Ocak 2013

İlköğretim okulları seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2010, ss.406-411

Okul öncesi eğitimde beden eğitimi

9. Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminer Kitapçığı, Türkiye, 1 - 03 Haziran 1993, ss.207-210

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocuk ve Spor "Çocuğum Nasıl Spor Yapmalı?"

Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, 2003

Erken Çocuklukta Hareket Gelişimi

Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Müzeyyen Sevinç, Editör, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul, ss.231-238, 2003

Çocukta Hareket Gelişiminin Alanları ve Aşamaları

Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Ümran Tüfekçioğlu, Editör, Anadolu Yayınları, Eskişehir, ss.245-258, 2001

Diğer Yayınlar

Egemenlik

Diğer, ss.50, 2016

Benim okulum..

Diğer, ss.110, 2016

Farkındamıyız?

Diğer, ss.80-81, 2016

Sevgi Eğitimi..

Diğer, ss.76-78, 2016

Okul arkadaşım..

Diğer, ss.106-108, 2015

Senin Hayalin Ne?

Diğer, ss.104-106, 2015

Nazik Olmak..

Diğer, ss.92-94, 2015

Tatilden Okula..

Diğer, ss.62-64, 2015

Disiplin Şart (mı?)!

Diğer, ss.204-205, 2015

Düşler Atölyesi

Diğer, ss.62-64, 2014

Üretmeyi Öğretmek..

Diğer, ss.160-162, 2013

Sosyal Kodlamalar

Diğer, ss.84-86, 2013

Gelincik Çiçeği

Diğer, ss.86-88, 2013

Ve Zil Çaldı..

Diğer, ss.52-54, 2011