Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 Examining the differences between the responses of students to a digital game and its active version according to their grade points of mathematics. ISSSET 2015: International Symposium of Sports Science, Engineering and Technology.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Aday sınıf öğretmenlerinin üniversitede aldıkları eğitimi staj okullarında uygulayabilmelerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

  Katılımcı

  Kütahya, Türkiye

 • 2013 Dijital bir oyunun hareketli oyun olarak uyarlanmasına çocukların verdiği tepkilerin incelenmesi. IV. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 The examination of socialization level of college students engaged in sports activities according to their locus of control. 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership.

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2012 Beden eğitimi ve sınıf öğretmeni adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Spor aktiviteleri ile ilgilenen üniversite öğrencilerinin iç dış denetim odağına göre sosyalleşmelerinin incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 7 yaş çocuklarında hareketli oyunların saldırganlık davranışları üzerine etkileri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 6 yaş grubu çocuklarda ritmik hareketlerin koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi. Ulusal Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Mevcut sınıf öğretmenliği eğitimi lisans programlarının verimliliği mevcut durum avantajlar dezavantajlar ve çözüm önerileri. II. Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 İlköğretim okulları seçmeli spor etkinlikleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 İlköğretimde sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi öğretimine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 İlköğretim 4 sınıf beden eğitimi dersi futbol temel becerilerinin disiplinlerarası öğretim yaklaşımına göre öğretiminde model bir uygulama. 7. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Çanakkale, Türkiye

 • 2008 Spor kültürü ve sporla eğitim. Spor Şurası

  Çalışma Grubu

  Bursa, Türkiye

 • 2008 İlköğretim okulları beden eğitimi dersi öğretim programı inceleme raporu. İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2007 Orta öğretim lise 1 2 ve 3 sınıflar beden eğitimi dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. 5. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Adana, Türkiye

 • 2005 Olympic education and sports culture as Turkish model. The 46th ICHPER-SD Anniversary World Congress

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2004 The 10th. International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER. SD) Europe Congress & The TSSA 8th. International Sports Science Congress.

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2004 Movement education. The 10th. International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance (ICHPER. SD) Europe Congress & The TSSA 8th. International Sports Science Congress.

  Çalışma Grubu

  Antalya, Türkiye

 • 2004 İlköğretim 1 sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmiş olanlarla etmemiş öğrencilerin ilköğretime hazır bulunuşluklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim beden eğitimi programındaki hareket ve spor becerilerini gerçekleştirebilirlik düzeyleri. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2002 İlköğretim 4-5 sınıflarında okuyan çocukların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına ailelerin desteğinin incelenmesi. Uluslararası Katılımla 2000’li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2000 6 9 yaş çocukların hareket gelişimleri ile akıl yürütme yeteneği arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1