Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İFTİRA SUÇU

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, cilt.1, ss.1163-1207, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , cilt.4, sa.8, ss.131-146, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

CEZA MUHAKEMESİNDE DELİL,DELİLLERİN MUHAFAZASI, TOPLANMASI,DEĞERLENDİRİLMESİ VE DELİL YASAKLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzlaştırmanın Kapsamı ve Şartları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Çevreyi Kirletme Kabahati (Kk. M. 41)

Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, cilt.1, sa.1, ss.719-742, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1541-1566, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Gizliliğin İhlali Suçu ve Ceza Muhakemesi Hukuku İle İlişkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.227-266, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları (FSEK m. 81)

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.1, sa.16, ss.149-173, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1, Türkiye, 23 Ocak 2019

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK m.192)

8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 8 - 13 Kasım 2018

Ceza Muhakemesi ve İstinaf

Sempozyum, Türkiye, 04 Mart 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Kanun Yolu Olarak Temyiz Ve İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim Ve Hukuki Denetimin Sınırları

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach`a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey,Prof. Dr. İzzet Özgenç,Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu,Prof. Dr. Adem Sözüer Prof. Dr. Faruk Turhan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.1010-1049, 2018

Diğer Yayınlar