Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri


Çakır K.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.4, no.8, pp.131-146, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 8
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-146

Abstract

Özet: Faaliyetlerini temsilcileri aracılığıyla yürüten tüzel kişilerin, maddi bir bünyeleri ve hareket yetenekleri bulunmadığından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ceza sorumluluğu yoktur. Tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

TCK’nın 60 ıncı maddesinde iki tür güvenlik tedbirinden bahsedilmektedir. İlki özel hukuk tüzel kişisinin faaliyet izninin iptal edilmesi, ikincisi ise işlenen suçtan menfaat temin eden tüzel kişi hakkında müsadere hükümlerinin uygulanmasıdır. Bahse konu tedbirlere müracaat edilebilmesi için ilgili suç tipinde açık hüküm bulunması gerekir. Bu tedbirlere başvurmak işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracaksa herhangi bir tedbire hükmedilmesine ihtiyaç yoktur.

Tüzel kişilerin faaliyet sahalarının disipline edilmesi amacıyla uygulanan iznin iptali ve müsadere güvenlik tedbirleri tüzel kişilerin sorumluluğunun tartışılmasına neden olmaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 26.06.2009 tarih ve 5918 sayılı Kanunla “Tüzel kişilerin sorumluluğu” başlıklı 43/A maddesi eklenmiş ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür.  

Çalışmada ele aldığımız tedbirler ancak özel hukuk tüzel kişilerine tatbik edilebilir. Kamu tüzel kişileri hakkında herhangi bir güvenlik tedbiri uygulanamaz.

Anahtar Kelimeler: Tüzel kişi, güvenlik tedbiri, faaliyet izninin iptali, müsadere.