Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İFTİRA SUÇU

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, vol.1, pp.1163-1207, 2020 (Other Refereed National Journals)

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.4, no.8, pp.131-146, 2019 (National Refreed University Journal)

CEZA MUHAKEMESİNDE DELİL,DELİLLERİN MUHAFAZASI, TOPLANMASI,DEĞERLENDİRİLMESİ VE DELİL YASAKLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

Uzlaştırmanın Kapsamı ve Şartları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Çevreyi Kirletme Kabahati (Kk. M. 41)

Prof. Dr. Feridun Yenisey’e Armağan, vol.1, no.1, pp.719-742, 2014 (Other Refereed National Journals)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.2, pp.1541-1566, 2013 (National Refreed University Journal)

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Gizliliğin İhlali Suçu ve Ceza Muhakemesi Hukuku İle İlişkisi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.1, pp.227-266, 2012 (National Refreed University Journal)

Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçları (FSEK m. 81)

Ceza Hukuku Dergisi, vol.1, no.16, pp.149-173, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hekimin Cezai Sorumluluğu

Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar No: 1, Turkey, 23 January 2019

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık (TCK m.192)

8. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 8 - 13 November 2018

Ceza Muhakemesi ve İstinaf

Sempozyum, Turkey, 04 March 2017

Books & Book Chapters

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019 Sustainable Development

Kanun Yolu Olarak Temyiz Ve İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim Ve Hukuki Denetimin Sınırları

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach`a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey,Prof. Dr. İzzet Özgenç,Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu,Prof. Dr. Adem Sözüer Prof. Dr. Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1010-1049, 2018

Other Publications