Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Araftaki Devlet Adamı Sivas Valisi Reşid Paşa

Hayat Ağacı, no.37, pp.48-58, 2019 (National Non-Refereed Journal)

II. Abdülhamid Döneminde Okuma, Kitap ve Kütüphaneye Dair

Mostar, no.156, pp.86-90, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Balkanlar’da Son Osmanlı Padişahı: Sultan V. Mehmed Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahati

TURKSOSBİLDER, vol.2, no.2, pp.1-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

19. Yüzyılda Osmanlı Sanayileşmesi Sürecinde Kurulan Devlet Fabrikaları: Bir Envanter Çalışması

Osmanlı Tarihi Araştırma Merkezi Dergisi, no.40, pp.245-277, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Devleti nin Hükümet Kapısı Bâbıâli 171 Yılda 9 Kez Yandı

1453, no.23, pp.103-108, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Yüceyurt Tarihine Giriş Abadan Mahallesi nin Kuruluşu

Hayat Ağacı, no.29, pp.57-67, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Fransız Eğitimci Anna Paiz in Kaleminden İstanbul ve II Abdülhamid

Türk Edebiyatı, no.502, pp.56-67, 2015 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul da 1897 Hadiseleri Eşzamanlı Saldırılar Düzenleyen Ermeniler Avrupa yı Nasıl Kızdırdı

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergis, no.342, pp.50-54, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Su Cennetinde Ateş Ejderhasıyla Mücadele

1453, no.22, pp.29-36, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Ahmed Rasim ve Türk Dünyası ndaki Yazıları Türk Özü Türk Sözü

Türk Edebiyatı, no.492, pp.56-67, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Sivas Yollarında Ahmed Rasim ve Seferberlik Vakti Memleket Ahvâli

Hayat Ağacı, no.26, pp.37-45, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Layihalar Işığında Bağımsızlık Sürecinde Arnavutluk un Sosyal ve Siyasal Durumu 1860 1908

E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.12, pp.309-332, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sultan Reşad Kosova da

Atlas Tarih, no.16, pp.94-99, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sultan Reşad ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahatinin Programı ve Düşündürdükleri

Türk Yurdu, no.303, pp.84-92, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye nin İlk Çay Tiryakisinin Kaleminden Çay Tarifleri ve Çayın İncelikleri

Yemek ve Kültür, no.28, pp.76-83, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Türk Kültür ve Düşünce Tarihinde Sarafim Kıraathanesi

Türk Yurdu, vol.31, no.289, pp.281-289, 2011 (National Non-Refereed Journal)

İlk Yangın Kuleleri Ahşaptı

Atlas Tarih, no.8, pp.90-97, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Tanzimat Kahvesinde Kahveci Müdavim Atışması

Toplumsal Tarih, no.211, pp.80-81, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Çayı Yetiştirmek İçin Önce Ekmedik Yer Bırakmadık ve Nihayet Rize de Karar Kıldık

Habertürk Tarih, no.25, pp.10-14, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Türkistan Erzurum Sivas Hattında Bir Çay Sohbeti

Hayat Ağacı, no.15, pp.30-37, 2010 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul un Kentleş eme me Tarihine Derkenar

Akademi Belediye, no.1, pp.68-71, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Kongre Binası Penceresinden Sosyokültürel Değişimimiz

Hayat Ağacı, no.14, pp.62-71, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Osmanlı Entelektüel Mekanlarından Kıraathaneler

Düşünen Siyaset, no.8, pp.83-107, 2008 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Döneminde Karadeniz Bölgesinde Mısır Kullanımı ve Mısır Tarımını Geliştirme Çabaları

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, vol.8, no.2, pp.113-126, 2006 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı dan Cumhuriyete Şehircilik Mimari ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler Bağlamında Sivas Kongresi Binasının Tarihçesi

A. Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, vol.10, pp.103-125, 2006 (Other Refereed National Journals)

Széchenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi 1874 1922

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.31-52, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

İsmail Hakkı Paşa nın Sivas Valiliği ve Sosyo Ekonomik Kalkınma Raporu 1880 1882

Akademi Günlüğü, vol.1, pp.9-49, 2005 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Osmanlı Döneminde Sivas İlbeylileri ve İlbeyli Kazası

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, pp.165-183, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Çaycılığın Tarihi Gelişimi

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.75-96, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ahmet İhsan ın Kaleminden 1902 Yılında İstanbul Ramazanı

Toplumsal Tarih, no.107, pp.62-65, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Yüz Yıl Önce Sivas Kaplıcaları

Altıncı Şehir, no.1, pp.35-37, 2002 (National Non-Refereed Journal)

1897 Yılında Sivas

Revak, no.11, pp.159-164, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul Konut Mimarisinin Şekillenmesinde Yangınların Rolü Ahşaptan Kâgire

İstanbul, no.32, pp.41-49, 2000 (National Non-Refereed Journal)

1845 İzmir Yangını

Toplumsal Tarih, vol.5, no.62, pp.20-25, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1838 Tarihli Bir Deftere Göre İlbeyli Kazasında Nüfus Hareketleri

Akademik Araştırmalar, pp.117-123, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çiftçiyi Koruma ve Zirai Modernleşme Politikasının Somut Bir Örneği Olarak Sivas Numune Çiftliği

Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.1, pp.499-550

Osmanlı Devleti nin Kuruluşunun 610 Yıldönümü Kutlaması

4. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 17 - 19 May 2016, pp.421-455

Kendine Nekes Halkına Mükrim Padişah: Sultan Mehmed Reşad

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.1, pp.42-81

Yangın Tulumbasının İcadı ve Türk İtfaiyesinin İlk Yüzyılı

Uluslararası Lale Devri’nde Osmanlı Devleti ve Damat İbrahim Paşa Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 9 - 12 November 2017, pp.327-353

”İstanbul’da Hak Arama Mücadelesine Bir Örnek Olarak Üsküdarlıların Toplu Taşıma Şirketlerine Yönelik Boykotları”

V. Uluslararası Osmanlı İstanbul Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 May 1917 - 21 May 2017, pp.487-540

Mustafa Asım Paşa’nın Yemen Layihası

Medeniyetler Merkezi ve Büyük Güçlerin Hedefi Ortadoğu, Samsun, Turkey, 6 - 08 April 2018

”Hereke Fabrikası Fes Bölümünün Kuruluşu ve Üretimi”

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Bildirileri, Kocaeli, Turkey, 24 March - 26 January 2017, vol.2, pp.789-813

Balkanlarda Son Osmanlı Padişahı: Sultan Reşad’xxın 1911 Yılındaki Üç Haftalık Rumeli Seyahati

III. Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 6 - 09 July 2017

1906 Yılında İstanbul’dan Hereke Fabrikası’na Düzenlenen Birkaç Seyahat

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.2, pp.955-970

Osmanlı Döneminde Afet Yönetimine Dönük Bir Girişim 1892 Tarihli Arama Kurtarma Örgütü Heyet i Tahlisiye

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 02 December 2016, vol.4, pp.139-153

İlginç Bir Tanzimat Bürokratı Erzincanlı Elhac Ahmed İzzet Paşa

Uluslararası Erzincen Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.1125-1135

Macarların 1911 Yılındaki İstanbul Ziyaretleri

Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman, Budapest, Hungary, 23 - 27 November 2016, pp.49

Tarihi ve Folklorik Yönleriyle Kültürümüzde Kıtlama Çayı

3. Uluslararası Türk Şöleni Türk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2012, pp.309-317

19 Yüzyıl Ortalarında Kocaeli Sancağı ve Bir Tanzimat Bürokratının Yolsuzluğu

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 April 2015, vol.1, pp.655-673

Macarların 1892 Yılındaki İstanbul Ziyaretleri

III. Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2015, vol.1, pp.219-241

Lale Devrinden Cumhuriyete Üsküdar’xxda İtfaiye Hizmetleri

VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 November 2014, vol.1, pp.255-287

Türkiye’xxnin İlk Armatörlerinden Rıza Bedri Bey ve Kocaeli Vapur Şirketi

Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.2, pp.1067-1081

1897 Bâbıâli Olayı

19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu: Kaynaşma, Kırgınlık, Ayrılık, Yeni Arayışlar, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2015, vol.1, pp.588-616

Alemdar Mustafa Paşa’nın Kısa İstanbul Hayatı ve Bâbıâli Olayı

CIEPO-19 Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 30 July 2010, vol.1, pp.371-391

II Abdülhamid Devrinde Kaçak ve Sürgün Bir Memurun Türkistan İzlenimleri

Türk Dünyası Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 08 November 2013

Osmanlı nın Son Döneminde Uluslararası Kaçakçılığa Konu Olan Tokat Çayı nın Serüveni

Tokat Sempozyumu, Tokat, Turkey, 1 - 03 November 2012, vol.1, pp.183-196

Gazete Reklamlarına Göre Osmanlı nın Son Asrında İstanbul un Beslenme Hayatına Bakış

I. Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu (Osmanlı Yemek Kültürü), Bilecik, Turkey, 14 - 15 October 2010, vol.1, pp.425-460

Ahmed İzzet Paşa’nın Edirne Valiliği

Uluslararası Edirne’nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, Edirne, Turkey, 4 - 06 May 2011, pp.163-184

Primary Teachers Skills and Attitudes towards Museum and Education

VI. International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION, Skobje, 29 September - 01 October 2010, vol.1, pp.673-685

An Ottoman Intellectual Who Sheds Light on Recent Education Problems Mustafa Satı Bey

International Intersymp-2010 22nd Conference On Systems Research, Informatics and Cyberneticks, Zagreb, Croatia, 2 - 06 August 2010, vol.1, pp.79-83

Son Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminde Yapılandırmacı Yaklaşım Tartışmaları

Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Günümüzde Balkanlarda Eğitim, Edirne, Turkey, 1 - 03 October 2009, vol.2, pp.237241

Kosova da Sultan Murad Türbesi ve Sosyopolitik Önemi 14 16 Nisan 2009 Priştine KOSOVA

Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Sempozyumu, Priştine, Kosovo, 14 - 16 April 2009

Osmanlı Döneminde İcadiye Yangın Kulesi ve Çalışma Sistemi

V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 November 2007, vol.1, pp.665-680

Şair Eşref in Siyasi Hayatı ve Kırkağaç Kaymakamlığı

Kırkağaç Sosyo-Ekonomik Tarih Sempozyumu, Manisa-Kırkağaç, Turkey, 6 - 07 September 2007, vol.1, pp.6780

Osmanlı Modernleşme Sürecinde İki Sivas Valisinin Raporlarının Karşılaştırılması ve Vilayetin Kentsel Dönüşümüne Etkileri

Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri, Sivas, Turkey, 21 - 25 May 2007, vol.1, pp.335-351

Ermeni Meselesinin Taşradan Görünüşü Sivas Vilayet Gazetesine Göre Ermeni Olayları ve Türk Ermeni İlişkileri

Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 02 April 2004, vol.1, pp.121-130

Osmanlı Döneminde Çay Tarımı Faaliyetleri

I. Rize Sempozyumu, Rize, Turkey, 16 - 18 November 2006, vol.1, pp.111-116

Sarıkamış ta Sonun Başlangıcı Alacadağ Muharebesi 14 15 Ekim 1877

Bütün Yönleriyle Sarıkamış Sempozyumu, Kars-Sarıkamış, Turkey, 4 - 06 October 2004, vol.1, pp.37-49

Sivas’ta Meskun Bir Türkmen Topluluğu: Osmanlı Döneminde İlbeyliler

Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu, Sivas, Turkey, 15 - 17 May 2003, vol.1, pp.111-122

Sivas’ta Ermeni Hareketleri ve Yerel Yönetimin Uygulamaları 1880-1900

Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 April 2002, vol.1, pp.517-528

Meşrutiyetten Sonra Osmanlı Basınında Çay

Türk Kültüründe Ayrıntılar: Çay Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 November 2001

Books & Book Chapters

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Osmanlı Dönemindeki Gelişimi

in: Türkistan’xxdan Anadolu’xxya Tarihin İzinde Prof. Dr. Mehmet Alpargu’xxya Armağan, İskefiyeli, Zeynep-Çelik, Muhammed Bilal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.931-963, 2020

Araf’xxtaki Devlet Adamı: Sivas Valisi Reşid Paşa

in: Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılı, Ahper Nuri Delican, Editor, Sivas Valiliği, Sivas, pp.80-86, 2020

Son Dönem Osmanlı Tarih Yazımında II.Selim ve Sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa

in: Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Yaşa, Fırat, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.117-159, 2020

Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil

in: Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil, Afyoncu Erhan, Yılmaz Coşkun, Editor, Turing, İstanbul, pp.1-413, 2020

Povestea cafelei turcesti

Corint Books, Bucuresti, 2019

Kanuni’nin Dört Kılıcının Osmanlı’nın Son Döneminde Payitahta Dönüşünün Hikâyesi

in: Kanuni Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa, Burcu Kurt, Editor, Gaye Kitabevi, Bursa, pp.274-293, 2019

Ahmed Rasim’in Savaşın Sonu, Sonuçları ve Türkiye’nin Geleceğine Dair Düşünceleri

in: İmparatorluklar Çağına Veda, Bülent Bakar, Okan Yeşilot, Süleyman Beyoğlu, Mehdi Genceli, Editor, Ötüken Neşriyat, İstanbul, pp.453-475, 2019

Meşrutiyet Türkiyesinin Eğitim Politikası ve İdeal İnsan Arayışları

in: İdeal Türk: Eğitimde İdeal İnsan ve Millîlik Arayışları, Ali Fuat Arıcı, Mustafa Başaran, Editor, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, pp.400-401, 2019

”Kâğıt Biletten Kumbaralı Sisteme Bilet ve Biletçi”

in: Kâğıt Biletten İstanbulkart’a Kentiçi Ulaşımda Biletin Serüveni, Çağman, Engin-Savan,Mehmet, Editor, İETT, İstanbul, pp.14-101, 2018

II. Abdülhamid Dönemi Layihalarında Ayrılıkçı Hareketleri Önlemeye Yönelik Sosyokültürel Çözüm Önerileri

in: Osmanlı’dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör, Osman Köse, Editor, İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Samsun, pp.375-392, 2017 Sustainable Development

Türk Kültüründe Lokum

in: Kahve Yanında Bir Lokum, Gürsoy Naskali, Emine Arçın, Salih Mehmet, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.273-286, 2017

II. Bayezid Döneminde Meydana Gelen Doğal ve Sosyal Afetler

in: Sultan II. Bayezid Dönemi ve Bursa, Nilüfer Alkan Günay, Editor, Osmangazi Belediyesi, Bursa, pp.321-343, 2017

Ermeni Meselesi Yüzünden Görevden Alınan Sivas Valileri

in: Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Bünyamin Kocaoğlu, Editor, İlkadım Belediyesi, Samsun, pp.699-720, 2017

Turkish Deligt ın Mucidi Hacı Bekir Müessesesi

in: Kahve Yanında Bir Lokum, Naskali Emine Gürsoy, Editor, Dergah, İstanbul, pp.119-158, 2017

Osmanlı’dan Günümüze Türk Ermeni Kültür İlişkileri

in: Osmanlı nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk Bursa Ermenileri, Yaşayanlar İsmail-Kırlı Selçuk, Editor, Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, pp.149-168, 2016

Kosova’daki Tarihî ve Kültürel Mirasımız Meşhed-i Hudâvendigâr

in: Bir İnsan ı Selîm Prof Dr Azmi Özcan a Armağan, Arıkan, Refik-Demiryürek, Halim, Editor, Lotus, Antalya, pp.111-148, 2016

İçecek Kültürü

in: Osmanlı Mutfağı, Arif Bilgin-Sibel Önçel, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.121-145, 2016

Tirebolu’da Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü Kutlamaları

in: Tirebolu Tarihi Yazıları Tarih Ekonomi Kültür ve Sosyal Hayat, Ayhan Yüksel, Editor, Arı Sanat, İstanbul, pp.194-219, 2016

Türk Kahvesi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2015

İstanbul’un Spor Tarihi ve Mekânları

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, pp.490-531, 2015

İstanbul Kronolojisi

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.238-292, 2015

İstanbul İtfaiyesi

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.399-409, 2015

Kızıl ve Beyaz Afet Dönemlerinde Toplumsal Hayat

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.386-425, 2015

Sultan Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahatinin Programı ve Düşündürdükleri

in: 100 Yılında Balkan Harbi, M. Çağatay Özdemir, Editor, Türk Yurdu, Ankara, pp.121-137, 2015

Kuraklığa Karşı Yağmur Duası

in: Antik Çağ dan XXI Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.419-421, 2015

Çay Risalesi

Semerkand Yayınları, İstanbul, 2014

1021’den 1921’e Türk-Ermeni İlişkilerinin Sivas Boyutu

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler, Hülagü Metin ve diğerleri, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.1-54, 2014

Sarafim Efendi ve Kıraathanesi

in: Tarihte Türkler ve Ermeniler, Hülagü Metin ve diğerleri, Editor, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, pp.231238, 2014

Turkish Coffee

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2013

Osmanlı Döneminde Havza Kaplıcaları ve Kasabanın Sosyo-Ekonomik Gelişimindeki Rolü

in: Tarih Boyunca Karadeniz Ticareti ve Canik Samsun, Köse Osman, Editor, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara, pp.323-338, 2013

Erzurum’da 1835-1837 Döneminde Yaşanan Gayrimüslim İçgöçü Ve Düşündürdükleri

in: Enver Konukçu Armağanı, Atnur İbrahim Ethem, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.535-548, 2012

Kahvehaneden Kıraathaneye Geçiş ve İlk Kıraathaneler

in: Türk Kahvesi Kitabı, Naskali Emine Gürsoy, Editor, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, pp.161-208, 2011

Elhâc Ahmed İzzet Paşa’nın Sivas Valilikleri

in: Müjgân Üçer e Armağan, Şener Tekin-Erdoğan Mehmet Ali, Editor, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, pp.247-264, 2011

Ortaçağ Uygarlıkları

in: Uygarlık Tarihi, Aytaç İsmail, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.115-155, 2010

Osmanlı Döneminde Vefa Yangınları ve Semt Topografyasına Etkileri

in: Bir Semte Vefa, İmanov N. B. Özel-Uğur Yunus, Editor, Klasik Yayınları, İstanbul, pp.565-587, 2009

II. Abdülhamid Dönemi Layihalarında Ayrılıkçı Hareketleri Önlemeye Yönelik Sosyokültürel Çözüm Önerileri

in: Osmanlı dan Günümüze Eşkıyalık ve TerörISBN, Köse Osman, Editor, Etüt Yayınları, Samsun, pp.277-292, 2009 Sustainable Development

93 Harbi Arefesinde Türklere Macar Desteği: Dr. Bela Erödi’nin 18 Kasım 1876 Tarihinde Macar Muharrirleri Cemiyeti’nde Yaptığı Konuşma

in: Türk Macar Tarihi İlişkilerinden Kesitler Fejezetek a Török Magyar kapcsolatok törteneteböl, Göncü Cengiz, Editor, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul, pp.101-103, 2009

Ömrünün Kırk Sekiz Yılını Osmanlı’ya ve İstanbul’a Adamış Bir Macar: Széchenyi Paşa

in: Türkiye de Macar İzleri Bir Saray Üç Şehirden Yansımalar Fejezetek a Török Magyar kapcsolatok törteneteböl, Göncü Cengiz, Editor, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, İstanbul, pp.27-41, 2008

Tea as a New Flavour in the Ottoman Culinary Culture

in: Turkish Cuisine, Bilgin Arif-Samancı Özge, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.243-259, 2008

Osmanlı İçecek Kültüründe Yeni Bir Tat Olarak Çay

in: Türk Mutfağı, Bilgin Arif-Samancı Özge, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.243259, 2008

Osmanlı Çağdaşı Türk Devletleri

in: Türk Tarihi ve Uygarlığı, Genç Reşat-Cansız İsmail, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.185-244, 2007

Sultan Abdülmecid’in Ani Şehrini Canlandırma Girişimi

in: Kars Beyaz Uykusuz Uzakta, Özdem Filiz, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.275-281, 2006

Usul Hakkında Nutuk

Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2005

Türkiye’de Çaycılığın Tarihî Gelişimi

in: Ehlikeyfin Kitabı, Tığlı Fatih, Editor, Kitabevi Yayınevi, İstanbul, pp.221-246, 2004

Osmanlı Başkentinde Büyük Yangınlar ve Toplumsal Etkileri

in: Osmanlı (Toplum), Güler Eren-Kemal Çiçek-Cem Oğuz, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.687-699, 1999

The Great Conflagrations in the Ottoman Capital and Their Social Impacts

in: The Great Ottoman Turkish Civilisation Economy and Society, Çiçek Kemal, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.774-778, 1999

Osmanlı Döneminde İstanbul Depremleri

in: Osmanlı (Toplum), Eren Güler-Çiçek Kemal-Oğuz Cem, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.678-686, 1999