Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Angle Variations in Suspension Push-up Exercise

JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, cilt.31, ss.1017-1023, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RİO OLİMPİYAT OYUNLARINDA BADMİNTON MÜSABAKALARININ İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.242-255, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda Golf Antrenmanlarının Statik ve Dinamik Denge Üzerine Etkisi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Evaluation of balance performance for elite male karate athletes after fatigue

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences, cilt.3, ss.161-168, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fonksiyonel Egzersiz Bandı (TRX) ve Vücut Ağırlığı Kullanılarak Uygulanan Direnç Antrenmanlarının Yüzme Performansına Etkisi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.62-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Masa Tenisi Sporunda Farklı Isınma Protokollerinin İsabetlilik Performansıyla İlişkisinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.1-19, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elit Genç Bayan Judocularda Müsabaka Öncesi Hızlı KiloVermenin Genel Kuvvet Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.123-126, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FARKLI ÇÖMELME EGZERSİZLERİ SIRASINDAKi YÜK DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.24

Atletik Performans Geliştirme Sürecinde Düzeltici Egzersiz Stratejileri

ULUSLARARASI MEDİKAL FITNESS VE DÜZELTİCİ EGZERSİZ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, ss.71-73

The Effects of Virtual and Traditional Golf Programs on Balance During Golf Swing in Children with Cerebral Palsy’

XXII ISEK Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, 29 Haziran - 02 Temmuz 2018

RELATIONSHIP BETWEEN ISOKINETIC KNEE STRENGTH AND FLIGHT DISTANCE AT DIFFERENT START TECHNIQUES IN EXPERIENCED SWIMMERS

21ST ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, Vienna, Avusturya, 6 Temmuz - 09 Ekim 2016, ss.442

Teniste Genel Hazırlık Dönemi Kuvvet Antrenmanlarında Egzersiz Seçimi Ve Örnek Birim Antrenmana Bakış

3. RAKET SPORLARI SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 14 Kasım 2007 - 15 Aralık 2014, ss.76-84

KINEMATIC EVALUATION OF DIFFERENT START TECHNIQUES ON SWIMMING PERFORMANCE

13. Uluslararası Spor Bilikleri Kongresi, Konya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2014, cilt.1, ss.359-360

Masa Tenis Sporunda Farklı Isınma Protokollerinin İsabetlilik Performansıyla İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Kongresi(USBAK), Çanakkale, Türkiye, 10 Eylül 2015 - 13 Eylül 2014, ss.72

The Relationship betweeen the strenght and the rate of fat percentage for different weight male judo athletes

12th International Sport Sciences Congress Proceedings Book (12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi), Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012, ss.2083-2084

Yüzmede Fonksiyonel Hareket Testleri (Fonctional Movement Screen)

4. Antrenman Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011

Alt Yapı Sporcularında Tenise Özel Sürat ve Çabukluk Uygulamaları

4. Antrenman Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011

Çocuk ve Genç Yüzücülerde Kuvvet Antrenmanı

4. Antrenman Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2011

The Analysıs Of Changes In The Relatıve Strength Of Young Elıte Female Judo Athletes As A Result Of Quıck Loss Of Weıght Prıor To Competıtıons,

5th İnternational Scientific Congress “Sport,Stres, Adaptation – Olympic Sport and Sport for All", SOFYA, Bulgaristan, 23 - 25 Nisan 2010

Kara Antrenmanlarında Egzersiz Seçimi

3. Antrenman Bilimleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2009

“Teniste Performans Geliştirmede Güç Bölgesi (Core Trainig)Antrenmanları”

2. Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 16 - 17 Aralık 2005

Türkiye ve Dünyada Badminton Antrenör Eğitimi

Raket Sporları Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

GSB 2. Kademe Antrenörlük

Genel Antrenman Bilimi: Kuvvet Antrenmanı, Prof. Dr. Selda Bereket Yücel, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.1-45, 2020

Sporcu Sağlığı ve Performans

Sporcu Performansı Geliştirmede Egzersiz Modaliteleri, Mehmet Ünal, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.415-430, 2019

Spor Okulu

Spor Okullarında Antrenman, Mehmet Zeki Kutlu, Editör, Er Ajans/, İzmit, ss.79-94, 2012

Spor Okulu

Spor Okulunda Yetenek Belirleme, Mehmet Zeki Kutlu, Editör, Er Ajans, İzmit, ss.95-104, 2012

SPOR OKULU

SPOR OKULLARINDA ÖLÇME DEĞERLENDİRME, KUTLU MEHMET ZEKİ, Editör, İZMİT BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Kocaeli, ss.107-123, 2012

Spor Okulu

Spor Okullarında Ölçme Değerlendirme, Mehmet Zeki Kutlu, Editör, Er Ajans, İzmit, ss.107-122, 2012

İleri Seviye Antrenörün El Kitabı

Turnuva Oyuncuları İçin Strateji ve Taktikler, Birol Vural, Dr. Yeşim Bulca, Editör, Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, ss.33-64, 2009

İleri Seviye Antrenörün El Kitabı

İleri Seviye Vuruş Teknikleri, Birol Vural, Dr. Yeşim Bullca, Editör, Ata Ofset Matbaacılık, Ankara, ss.63-85, 2009

Her Yönüyle Badminton

Türkiye Badminton Federasyonu Yayını, Ankara, 2007

Ansiklopedide Bölümler