Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of nurses' attitudes and behaviors against blood donation

TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.61, no.2, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Compassion fatigue in nurses caring for chronic diseases

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, 2022 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Nursing Students' Awareness about the Warning Signs of Cancer

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.8, no.1, pp.81-85, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Quality of Life Index Cancer Scale

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, vol.14, pp.4415-4419, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Preparedness of Caregivers of Cancer Patients to Provide Care

Turkish Journal of Oncology, vol.4, no.35, pp.387-3393, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Intercultural Communication Competence of Nurses Providing Care for Patients from Different Cultures

International Journal of Caring Sciences, vol.11, pp.1396-1407, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılıkta diyabetin diğer bir yüzü: Diyabetik retinopati ve düşmeler

İzmir Democracy Unıversity Health Sciences Journal, vol.1, pp.13-22, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Development of Managerial Competencies for First-level Nurse Managersin Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.11, pp.1096-1103, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Applicability of end of life needs assessment tool at a multicultural Turkish hospital

Journal of Oncological Sciences, vol.3, pp.127-132, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanser Hastalarında Uzaktan Mandala Kullanımının Distres ve Kaygıya Etkisi

2.Uluslararası 3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 December 2020, pp.546-553 Sustainable Development

THIRST IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

2.ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 - 19 December 2020, vol.6, pp.166

EVALUATION OF NURSES' ATTITUDES AND BEHAVIORS AGAINST BLOOD DONATION

2.ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 17 December 2020, vol.6, pp.29

Dahili Kliniklerde Çalışan Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.258-259

Kültürlerarası Hemşirelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Farkındalığı

2. Uluslararası 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2019, pp.1

Awareness of nursing students about the warning signs of cancer

European Society of Medical Oncology, European Oncology Nursing Society 12 Congress, Spain, 27 September - 01 October 2019, vol.30, no.5 Sustainable Development

Preparedness for caregiving in caregivers of cancer patients

European Society of Medical Oncology, European Oncology Nursing Society 12 Congress, Spain, 27 September - 01 October 2019, vol.30, no.5 Sustainable Development

Özel bir hastanede uygulanan gebeokulu programının gebelerin bilgidüzeyine etkisinin belirlenmesi

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 April 2018

Kültürlerarası Farkındalık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 March 2015

Kültürlerarası Etkililik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 March 2015

Kanserli hasta yakınlarının yaşam kalitesi

XVIII. Ulusal Kanser Kongresi, Turkey, 21 - 26 April 2009 Sustainable Development

Kanserli hastalarda yaşam kalitesi

2.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, Turkey, 5 - 07 April 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye'deki Ruslar ve Sağlık Yaklaşımları

in: Türkiye'de Farklı Kültürler ve Sağlık Yaklaşımları: Sağlık Çalışanlarına Öneriler, Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Editor, Rating Academy, Çanakkale, pp.129-143, 2020

KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA EN SIK GÖRÜLEN SEMPTOMLARINBELİRLENMESİ

in: HEMŞİRELİKKONGRESİ“Hemşirelik Bakımında Fark Yaratmak”, Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Editor, Gazi Üniversitesi, Ankara, pp.1166-1177, 2019

Trombositopeni

in: Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım , Prof. Dr. Gülbeyaz Can, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.29-34, 2010