Özel bir hastanede uygulanan gebeokulu programının gebelerin bilgidüzeyine etkisinin belirlenmesi


GÜLEN D., PATAN Ç., KARABUĞA YAKAR H.

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 22 - 24 Nisan 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri