Kültürlerarası Farkındalık ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin belirlenmesi


KARABUĞA YAKAR H. , ALPAR Ş. , ÖZER A.

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 21 - 23 Mart 2015