Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İnsan ve Doğa İlişkisinde Hollywood Yıldızı Hayvanlar

Sosyoloji Divanı, cilt.7, sa.14, ss.61-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instagram Hikayelerinde Benliğin Sunumu: Influencer’lar Üzerine Bir Araştırma

Ajit-e, cilt.10, sa.39, ss.25-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZETELERİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI HABERLERİN İNCELENMESİ

Electronic Journal of New Media, cilt.2, ss.204-216, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNTERNET HABER SİTELERİNDE EŞİK BEKÇİLİĞİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.153-168, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNTERNET AKTİVİZMİ VE MİSKİN EYLEMCİLİK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TARİH OKULU DERGİSİ, sa.25, ss.437-454, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE CULTURE OF FEAR AS A STRATEGY OF ONLINE JIHADISM

Hemispheres Studies on Cultures and Societies , cilt.30, sa.1, ss.30-37, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ELEŞTİREL GÖRSEL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA BİR TWITTER ANALİZ

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, sa.10, ss.463-484, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TELEVİZYON İMAJI VE SOSYAL GERÇEKLİK

Turkish Studies, cilt.11, sa.2, ss.935-950, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VAHŞİ YAŞAM FİLMLERİ TARİHİ BAĞLAMINDA BLUE CHIP YAPIMLAR

Atatürk İletişim Dergisi, sa.5, ss.25-41, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POPÜLER BELGESELLERDE DOĞANIN SUNUMU BBC PLANET EARTH SERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.40, sa.53, ss.53-65, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İNTERNETTE YIKICI GEMEİNSCHAFT OKUYUCU TARTIŞMALARINDA ALBAY ÇİÇEK OLAYI

Selçuk İletişim, cilt.6, sa.3, ss.56-67, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Discussions on Balkan Immigrants at Social Networking Sites in Turkey

International Balkan Annual Conference, Sofija, Bulgaristan, 26 - 27 Ekim 2015, ss.327-340

Sosyal Medyada Holokost un Yeniden Üretimi

ULUSLARARASI YENİ MEDYA - YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Çanakkale, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2015, ss.114-130

Know How Türü Belgesellerde Araçsal Akıl

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE AND COMMUNICATION: RESEARCH TRENDS AND CHALLENGES, İzmir, Türkiye, 10 - 13 Haziran 2012, ss.2381-2392

Kitap & Kitap Bölümleri

İzleyici Televizyon ve Egemenlik

Yeni İzlence Yeni İzlerkitle, Esennur Sirer, Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.127-145, 2020

Redaksiyon

Radyo-Televizyonda Metin Yazarlığı ve Habercilik, Aslı Yurdigül, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-18, 2019

Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları

Gazeteciliğe Giriş, Hakan Temiztürk, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-15, 2018

Yurttaştan Nettaşa

Dijital / Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, Nilüfer Timisi, Editör, Kalkedon, İstanbul, ss.67-92, 2016

YURTTAŞTAN NETTAŞA

Dijital Kavramlar Olanaklar Deneyimler, NİLÜFER TİMİSİ, Editör, KALKEDON YAYINLARI, İstanbul, ss.67-92, 2016

Sanal Cemaatte Çevrimiçi İbadet

Dijitalleşen Din, Mete Çamdereli,Betül Onay Doğan,Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Yayıncılık, İstanbul, ss.69-108, 2015

Sanal Cemaatte Çevrimiçi İbadet

Dijitalleşen Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.69-108, 2015

Tarikat ve Cemaatlerin Alternatif Medya Stratejileri

Medya ve Din, Mete Çamdereli,Betül Önay Doğan,Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Yayıncılık, İstanbul, ss.165-203, 2014

Tarikat ve Cemaatlerin Alternatif Medya Stratejileri

Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.165-203, 2014

Ritüel İletişimin Biyolojik Nesnesi: Hapşırık

Uluslararası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygu ve Ritüeller, Necla Mora, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.77-98, 2011

Fıkra Tadında Haberler

Dergah Yayınları, İstanbul, 2005