Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2018 - 2020 Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

    Editör