Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye\u2019deki Lisans Öğrencilerinin ve Mezunlarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi

AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology, vol.12, no.46, pp.46-67, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Digital Literacy as Whole of Digital Competences: Scale Development Study

Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.4, pp.1-30, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

İnsan ve Doğa İlişkisinde Hollywood Yıldızı Hayvanlar

Sosyoloji Divanı, vol.7, no.14, pp.61-74, 2019 (Other Refereed National Journals)

Instagram Hikayelerinde Benliğin Sunumu: Influencer’lar Üzerine Bir Araştırma

Ajit-e, vol.10, no.39, pp.25-62, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF THE NEWS WHICH NEWSPAPERS SHARE ON SOCIAL MEDIA

Electronic Journal of New Media, vol.2, pp.204-216, 2018 (International Refereed University Journal)

İNTERNET HABER SİTELERİNDE EŞİK BEKÇİLİĞİ

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.153-168, 2016 (National Refreed University Journal)

A Study on Internet Activism and Slacktivism

TARİH OKULU DERGİSİ, no.25, pp.437-454, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE CULTURE OF FEAR AS A STRATEGY OF ONLINE JIHADISM

Hemispheres Studies on Cultures and Societies , vol.30, no.1, pp.30-37, 2016 (International Refereed University Journal)

IMAGE OF TELEVISON AND SOCIAL REALITY

Turkish Studies, vol.11, no.2, pp.935-950, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

BLUE-CHIP PRODUCTIONS INTHE CONTEXT OFWILD LIFE FILMS HISTORY

Atatürk İletişim Dergisi, no.5, pp.25-41, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Presentation of Nature in Popular Documentaries: An Analysis of BBC Planet Earth

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.53, pp.53-65, 2011 (International Refereed University Journal)

‘DESTRUCTIVE GEMEINSCHAFT’ ON INTERNET: THE COLONEL ÇİÇEK AFFAIR AT THE READER DISCUSSIONS

Selçuk İletişim, vol.6, no.3, pp.56-67, 2010 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Discussions on Balkan Immigrants at Social Networking Sites in Turkey

International Balkan Annual Conference, Sofija, Bulgaria, 26 - 27 October 2015, pp.327-340

Sosyal Medyada Holokost un Yeniden Üretimi

ULUSLARARASI YENİ MEDYA - YENİ YAKLAŞIMLAR KONFERANSI, Çanakkale, Turkey, 26 - 27 October 2015, pp.114-130

Gençlerin İletişim Teknolojilerinden Yararlanma Biçimleri

Gençlik ve Geleceği Sempozyumu, Bolu, Turkey, 4 - 06 November 2016, pp.148-150

Image of Europe in a Jihadist Online Newspaper

The Crisis in the Middle East and Its Impact on Europe, Warszawa, Poland, 7 - 08 December 2015

Know How Türü Belgesellerde Araçsal Akıl

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE AND COMMUNICATION: RESEARCH TRENDS AND CHALLENGES, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2012, pp.2381-2392

Books & Book Chapters

Veri Gazeteciliği ve Veri Manipülasyonu

in: Çarpıtılmış Gerçekliğin İnşası, Osman Çalışkan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.47-64, 2021

İzleyici Televizyon ve Egemenlik

in: Yeni İzlence Yeni İzlerkitle, Esennur Sirer, Editor, Literatür Yayıncılık, İstanbul, pp.127-145, 2020

Redaksiyon

in: Radyo-Televizyonda Metin Yazarlığı ve Habercilik, Aslı Yurdigül, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2019

Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları

in: Gazeteciliğe Giriş, Hakan Temiztürk, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-15, 2018

Yurttaştan Nettaşa

in: Dijital / Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler, Nilüfer Timisi, Editor, Kalkedon, İstanbul, pp.67-92, 2016

Sanal Cemaatte Çevrimiçi İbadet

in: Dijitalleşen Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.69-108, 2015

Tarikat ve Cemaatlerin Alternatif Medya Stratejileri

in: Medya ve Din, Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.165-203, 2014

Ritüel İletişimin Biyolojik Nesnesi: Hapşırık

in: Uluslararası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygu ve Ritüeller, Necla Mora, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.77-98, 2011

Fıkra Tadında Haberler

Dergah Yayınları, İstanbul, 2005

Other Publications