Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Quorum-sensing inhibitor potential of trans-anethole aganist Pseudomonas aeruginosa

JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, vol.125, no.3, pp.731-739, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ANTI-QUORUM SENSING ACTIVITY OF 1, 3-DIHYDRO-2H-BENZIMIDAZOL-2-ONE DERIVATIVES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.9906-9912, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Quorum Sensing Inhibitor Activities of Celecoxib Derivatives in Pseudomonas aeruginosa

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, vol.14, no.5, pp.613-618, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quorum sensing and virulence of Pseudomonas aeruginosa during urinary tract infections

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.6, no.6, pp.501-507, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Inhibition of quorum sensing-regulated behaviors by Scorzonera sandrasica

CURRENT MICROBIOLOGY, vol.55, no.2, pp.114-118, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of different methods to detect oxacillin resistance in Staphylococcus aureus and their clinical laboratory utility

EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, vol.25, no.6, pp.410-412, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Quorum Sensing in Gram-Negative Bacteria

Turkish Journal Of Biology, vol.27, no.2, pp.85-93, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Vibrio anguillarum Suşlarında Çevreyi Algılama Sistemi ve Virülens Faktörlerinin İncelenmesi

EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, pp.49-57, 2016 (Other Refereed National Journals)

Disruption of Bacterial cell-to-cell Communication (Quorum Sensing): A Promising Novel Way to Combat Bacteria-Mediated Diseases.

Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, vol.3, no.3, pp.159-163, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında homoserin lakton üretimi ve antibiyotik duyarlılıklarının araştırılması

Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences, vol.10, no.1, pp.145-151, 2008 (Other Refereed National Journals)

Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının metisiline ve diğer bazı antibiyotiklere duyarlılıkları

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.2, pp.24-27, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Synthesis, Structure Elucidation and Biological Activities of Some Novel 4(3H)-Quinazolinones as Anti-Biofilm Agents

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, 5 - 07 October 2017

Synthesis, structure elucidation and biological activities of some novel 4(3H)-quinazolines as anti-biofilm agents

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development-DRD 2017, Erzurum, Turkey, 5 - 07 October 2017

Use of Electronic Impedance Spectroscopy to Monitor Inhibition of Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development - DRD 2017, 5 - 07 October 2017

Anti-biofilm properties of milk and colostrum samples

The International ISCMP Joint Science Congress of Materials and Polymers, 25 - 28 August 2017

Antipatojenik İlaçlar

2. İstanbul Eczacılık Kongresi, Turkey, 24 - 26 May 2015

Synthesis and Antipathogenic Activity of Sulfanilamide substitutedquinazoline-4(3H)-ones

MCB2014 Joining forces in pharmaceutical analysis and medicinal chemistry, Groningen, Netherlands, 25 - 26 August 2014

Çevreyi algılama sisteminde bozukluk olan klinik Pseudomonas aeruginosa izolatlarının analizi

KLİMİK 2005, XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 16 - 20 November 2005, vol.18, pp.205

Genomik DNA izolasyonu ve saflaştırılması

Uygulamalı Hücre Kültüre Teknikleri Kursu, Turkey, 19 - 21 June 2003

Kandan memeli DNA sının izolasyonu

Uygulamalı Hücre Kültürü Teknikleri Kursu, Turkey, 19 - 21 June 2003

Books & Book Chapters

Monera Alemi (Prokaryotlar)

in: Schaum s outlines Biology, Mehmet Karataş, Gökhan Sadi, Editor, Nobel, Ankara, pp.379-384, 2015

SINIRLI FİTOPATOJEN BAKTERİLER

in: BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI, Hikmet Saygılı,Fikrettin Şahin,Yeşim Aysan, Editor, Meta Basım Yayım, İzmir, pp.199-204, 2008

GENETIK BILGININ IFADE EDILMESI: TRANSKRIPSIYON.

in: MOLEKÜLER BIYOLOJI , Ahmet Yıldırım,Fevzi Bardakçı,Mehmet Karataş,Bahattin Tanyolaç, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.197-217, 2007