Staphylococcus aereus suşlarında polimeraz zincir reaksiyonu ile metisilin direncinin araştırılması


ULUSOY S., TINAZ G. , TANER A., Coşkun Arı F. F.

3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Turkey, 28 June - 01 July 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey