Staphylococcus aereus suşlarında polimeraz zincir reaksiyonu ile metisilin direncinin araştırılması


ULUSOY S., TINAZ G. , TANER A., Coşkun Arı F. F.

3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2004

  • Basıldığı Ülke: Türkiye