Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değişim Yönetimi Uygulamalarında Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi

Business and Economics Research Journal, cilt.8, ss.815-834, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞANIN YÖNETİCİSİNE GÜVENMEDİĞİ DURUMLARDAKİDAVRANIŞLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

The journal of academic social sciences (ASOS), cilt.5, ss.226-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A TRANSITION TO PHYSICAL RETAIL FROM E BUSINESS A CASE STUDY

Business Management and Strategy, cilt.7, ss.47-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güven Eğiliminin Algılanan Örgütsel Destek Üzerindeki Etkisi

Marmara Ünv. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.365-376, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What is Trust Comparing European and Turkish Students Perception

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.9, ss.203-211, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DUYGUSAL EMEK ÖNCEL VE SONUÇLARI: LİSANSÜSTÜ TEZLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

5. Örgütsel Davranış Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2017

Türkiye’de Girişimcilik Çalışmalarının Odağı Nedir?Yazın Üzerine Bir İnceleme

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2014

İş Bulma Sürecinde İlişki Ağının Rolü Üzerine Bir Araştırma

20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012

Yöneticiye Güvensizliğin Sonuçları Üzerine Bir Araştırma

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygular, Toplumsal Cinsiyet ve Stres

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

SMEs and Core Competencies

How Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) Can Be Competitive, M. Şebnem Ensari, Meltem Kiygi-Calli, Editör, LIT VERLAG, Zürich, ss.175-192, 2017

Girişimcilik ve Fırsat Tanımlama

Beta Basım Yayın, İstanbul, 2016