Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Doktora

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2005 - 2007 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

 • 2001 - 2005 Lisans

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Girişimcilikte kişisel, bilişsel ve ilişkisel unsurların fırsat tanımlama üzerindeki etkisi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2007 Yüksek Lisans

  Etik iklim ve yöneticiye güvenin örgüte bağlılığa etkisi

  Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri Farsca