Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Knowledge Level and Awareness About Human Papillomavirus Among Dental Students.

Journal of cancer education : the official journal of the American Association for Cancer Education, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessing Oral Cancer Awareness Among Dental Students

JOURNAL OF CANCER EDUCATION, cilt.34, sa.3, ss.512-518, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of Knowledge Level about Acquired Immune DeficiencySyndrome and Patient Approaches of Dental Students

Nigerian Journal Of Clinical Practice, cilt.22, ss.1259-1265, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Awareness of Human Papillomavirus Vaccine Among Dental Students

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.10, sa.4, ss.1-5, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Diagnostic Efficiency of Ultrasonography in Temporomandibular Joint Disorders: A Pilot Study

European Journal of Research in Dentistry, cilt.2, sa.1, ss.12-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KronikBöbrekYetmezliğinde ÇeneKemiğiBelirtileri

Türkiye Klinikleri Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi, cilt.4, ss.27-32, 2018 (Hakemsiz Dergi)

Diffuse Large B-cell lymphoma: A case report

Clinical and Experimental Health Sciences, sa.8, ss.150-153, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Periapical Bone Lesions and Radiographic Features

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.7, sa.4, ss.166-170, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Paranazal Sinüslerin Benign Lezyonları

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.3, ss.149-157, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Assessing the Association Among Smoking, Diabetes Mellitus, and Periapical Status Using Panoramic Radiography

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.2, ss.66-71, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Awareness assessment in Turkish subpopulation with chronic oral mucosal diseases

European Journal of Dentistry, cilt.9, ss.564, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Squamous Cell Carcinoma of The Gingiva: A Case Report and Literature Review

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, cilt.5, sa.4, ss.290-295, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

CBCT Images of Anatomic Landmarks in Maxillofacial Region

Clinical and ExperimentL Health Sciences, cilt.4, ss.232-240, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical Image Quality Assessment in Panoramic Radiography

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.4, ss.126-133, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ONLINE ÖĞRENME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ANKET ÇALIŞMASI

2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Türkiye, 13 - 14 Şubat 2021, ss.1-2

TÜRKİYE’DEKİ BİR GRUP DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİSİ ARASINDA ORAL RADYOLOJİDE YAPAY ZEKANIN GELECEĞİNE İLİŞKİN BİLGİ, TUTUM VE ALGILAR: BİR ANKET ÇALIŞMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1.ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 11 Ocak 2021

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYONDAN KORUNMA FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSAL BAŞKENTDİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 08 Kasım 2020

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) AŞISI FARKINDALIĞI

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 07 Mart 2020

2 DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) AŞISI FARKINDALIĞI

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020

Benign Mucosal Pemphigoid:Case Report

3. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

EPIDERMOLYSIS BULLOSA SIMPLEX WITH SKIN AND MUCOSAL ORALMANIFESTATIONS: A CASE REPORT

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019 identifier identifier identifier

Skuamoz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu

3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Nisan 2019

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Dental ve Oral Mukoza Bulguları

Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 Eylül 2018

Otoimmun Dermatozlarda Oral Mukoza: Literatür Derlemesi Oral Mucosa in Autoimmun Dermatosis: Literature Review.

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Oral Kandidiaziste Tedavi Yaklaşımı: İki Olgu Sunumu Treatment Approach For Oral Candidiasis:Two Case Reports.

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul 4-5 Mayıs 2018., İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunun Radyolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu..

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Evaluation of third molars on CBCT images

INTERNATIONAL MEETING ON EDUCATION AND RESEARCH IN HEALTH SCIENCES, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017 identifier identifier identifier

Dişhekimliği Öğrencilerinin Oral Kanser Farkındalığı

TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017

Osteonecrosis of the mandible associated with long-term use of oral bisphosphonate: A case report

Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society 2nd International Congress 7th Scientific Meeting, Eskişehir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017 identifier identifier identifier

Comparative Evaluation Of Periapical Lesions Using Periapical Index Adapted For Panoramic Radiography And Cone Beam Computed Tomography

15 th Congress of the European Academy of Dentomaxillofacial Radiology., Cardiff, İngiltere, 15 - 18 Haziran 2016

Effects of Metal Brackets on Keratinized Epithelial Cells.

XIV International Congress of Turkish Ortodontic Society, Ankara, Türkiye, 25 Ekim 2014

Assessment of the relationship between tobacco smoking and radiographic periapical status using panoramic radiography

14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology, Cluj-Napoca, Romanya, 25 - 28 Haziran 2014

Oral squamous cell carcinoma of the mandible

17th International Congress on Oral Pathology and Medicine, İstanbul, Türkiye, 25 Mayıs - 30 Nisan 2014 identifier identifier identifier

Clinical and genetic findings of Kindler Syndrome a case report

19th Congress of the Balkan Stomatological Society, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 24 - 27 Nisan 2014 identifier identifier

Clinical image quality assessment in panoramic radiography

FDI Annual World Dental Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013 identifier identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Deri Hastalıkları

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve Tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.362-409, 2019

Dil Hastalıkları

Ağız Hastalıkları Atlası:Tanı ve Tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.120-133, 2019

Kimyasal Yanıklar

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve Tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.38-51, 2019

Cinsel Yolla Bulaşan Bakteriyel İnfeksiyonlar

Ağız Hastalıkları Atlası, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.224-237, 2019

Gastrointestinal Hastalıklar

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve Tedavi, Namdar Pekiner, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.434-443, 2019

Metal ve Diğer Pigment Birikintileri

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.60-65, 2019

Metal ve Diğer Pigment Birikintileri

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.60-65, 2019

Kontakt Allerjik Reaksiyonlar

Ağız Hastalıkları Atlası, Namdar Pekiner Filiz, ORhan Kaan, Editör, Palme yayınevi, ss.76-83, 2019

Fungal İnfeksiyonlar

Ağız Hastalıkları Atlası: Tanı ve Tedavi, Namdar Pekiner Filiz, Orhan Kaan, Editör, Palme Yayınevi, ss.238-253, 2019

Ağız Mukozasında Mantar Enfeksiyonları

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi - Özel Konular: Ağız Hastalıkları, Prof. Dr. Dilhan İlgüy, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ankara, ss.71-76, 2018

Diğer Yayınlar