Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2021 II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2021 Sağlıkta Yapay Zeka Öğrenci Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2021 2. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Moderatör

  Ankara, Türkiye

 • 2021 1. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 III. International Conference on Covid-19 Studies

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 2. ULUSAL BAŞKENTDİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2020 1.UluslararasıSağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Büyükçekmece Ağız Diş Sağlığı Merkezi Dişhekimliğinde Güncel Yaklaşımlar

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 TDB 25.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Marmara Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Internatıonal Meetıng On Educatıon And Research In Health Sciences

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 15th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology

  Katılımcı

  Cardiff, İngiltere

 • 2016 22th BaSS Congress

  Katılımcı

  Thessaloniki, Yunanistan

 • 2014 14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology

  Katılımcı

  Cluj-Napoca, Romanya

 • 2014 17th International Congress on Oral Pathology and Medicine

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 EADMFR JUNIOR MEETING 2014

  Katılımcı

  Umea, İsveç

 • 2013 101st FDI Annual World Dental Congress

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 54

h-indeksi (WOS): 5

Davetli Konuşmalar

 • Aralık 2019 Diş Hekimliğinde DVT Kullanımı

  Seminer

  TC Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Büyükçekmece Ağız Diş Sağlığı Merkezi Dişhekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, Türkiye