DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYONDAN KORUNMA FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ


KESER G. , EVCİMEN E., PEKİNER F. M.

2. ULUSAL BAŞKENTDİSİPLİNLERARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Türkiye, 08 Kasım 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye