Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Study on Preparation of School Experience Observation Forms in French Language Teaching Department (Example of Marmara University)

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.444-456, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Field specific competencies for French language teachers in Turkey: A model proposal

Educational Research and Reviews , cilt.15, sa.6, ss.336-345, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Fransızca Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, sa.2, ss.217-234, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

La francophonie, un ancrage solide en Turquie

France Forum, sa.76, ss.113-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görsel materyal destekli dinlediğini anlama yetisinin yabancı dil öğretimindeki yeri

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, sa.1, ss.184-197, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Presentation Présentation

Synergies Turquie, sa.10, ss.9-12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Problématique de la grammaire dans l’enseignement du français aux enfants

İstanbul Eğitimde Yenilikçi Dergisi/ Istanbul Journal of Innovation in Education , cilt.2, sa.3, ss.111-126, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Presentation Présentation

Synergies Turquie, ss.11-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Presentation Présentation

Synergies Turquie, sa.8, ss.9-12, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Fransızca öğreniminde öğrencilerin sıkça yaptığı yazım hataları, nedenleri ve çözüm öneriler

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.137-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Presentation Présentation

Synergies Turquie, sa.7, ss.9-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri

Turkish Studies, Türk Dili ve Edebiyatı Sayısı, cilt.9, ss.1367-1385, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Opinions of the 4th Grade Students of French Language Teaching Department About The School Experience Lesson

Journal of Instructional Psychology,, cilt.41, ss.46-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi

Synergies Turquie 6, sa.6, ss.71-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Salut adlı yöntem kitabında kültür ve kültürlerarasılık

Turkish Studies, cilt.8, ss.637-650, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen ve Öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik sorunsalı ve çözüm önerileri

Dilbilim XXVIII/2012,, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyse des méthodes de Fle: Techniques et pratiques

Dilbilim XXIV/ 2010, cilt.2, ss.65-75, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Interférences lexicales entre deux langues étrangères: anglais et français

Synergies Turquie 2, sa.2, ss.179-184, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

La formation des enseignants dans l enseignement précoce

Dilbilim, cilt.2, ss.83-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Quelles compétences faut il développer chez les futurs professeurs de français

Dilbilim, cilt.2, ss.13-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Les Stratégies d’apprentissage dans le contexte turc : l’école primaire de Galatasaray

Dilbilim XII/2004, cilt.2, ss.91-102, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Influence de l'anglais comme première langue étrangère sur le français dans le domaine de la phonologie

2ème Colloque International Enseignement du français parlé- CIEP 2019, Rouen, Fransa, 24 - 25 Ekim 2019

Yabancı Dil Fransızca Ders Kitaplarındaki Kelime Varlığı Üzerine Bir Araştırma

Ders Kitapları Ulusalararası Sempozyumu- International Symposıum on Textbooks, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, cilt.1, ss.201-220

Sosyokültürel Faktörlerin Çeviri Yoluyla Aktarımı

XIII. Ulusal Frankofoni Kongresi- Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

Problématique de la grammaire dans l’enseignement du français aux enfants

Colloque international sur l’enseignement du français parlé, Uluslararası konuşma dili olarak Fransızcanın öğretimi kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2016, cilt.2, ss.111-126

Yabancı dil eğitiminde edebi metinler kullanımı

1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.885-893

Une étude de cas sur l’utilisation de l’alternance codique dans l’enseignement précoce

X. Ulusal Frankofoni Kongresi, Fransızca Dil Eğitiminin Sorunları, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.28, ss.385-400

Une nécessité, une obligation: commencer dès le plus jeune âge l’apprentissage d’une langue étrangère

XI. Uluslararası Dil, Yazın, Değişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü), Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, cilt.1

Koçluk sistemi: karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

Uludağ Üniversitesi X. Ulusal Frankofoni Kongresi, Fransızca dil eğitimin sorunları, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Une méthode de Fle pour des enfants: Cache-cache 1”, 8e Congrès Panhellénique des professeurs de français

8e Congrès Panhellénique des professeurs de français, Le français dans un monde qui change, SELANİK, Yunanistan, 26 - 29 Eylül 2013

Yabancı dil öğretiminde yeni bir gereksinim: çocuklara yabancı dil öğretimi

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.1, ss.557-572

TST ID Avrupa projesi kapsamında yabancı dil olarak Türk dili ve kültürünün öğretimi

III. Uluslararası Türkçe’xxnin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2010, ss.167-176 Creative Commons License

Fransa da sınıf öğretmenliği eğitimi

2. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.32-38 Creative Commons License

Comment peut-on rendre les apprenants autonomes ?”

IX. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyum Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, cilt.2, ss.325-332

Une étude analytique sur les compétences orales dans une nouvelle méthode de FLE

Yabancı Dil Olarak Fransızca’xxnın Öğretimi 3. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Şubat 2010, ss.241-251 Creative Commons License

L’influence des styles cognitifs dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères

Atatürk Üniversitesi V. Ulusal Frankofoni Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, cilt.1, ss.254-259

Erken yaşta yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramının önemi

Gazi Üniversitesi Türkiye’de yabancı dil eğitimi Ulusal kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.744-748

İletişimsel yaklaşımda yazılı anlatımın değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi, Türkiye’de yabancı dil eğitimi Ulusal kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.749-743

Une étude sur l’enseignement du français dans les classes préparatoires de l’Université de Marmara

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.1-8

Quels types de stratégies faut-il développer chez les apprenants de langue étrangère?

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.65-71

Analyse critique du manuel « Champion 2 » dans le contexte turc : les classes préparatoires des sciences politiques et administratives

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2006, cilt.1, ss.443-451

Un regard contrastif sur la formation des enseignants de langues étrangères en Turquie et en France

Francophonie en Turquie, dans les Pays Balkaniques et de l’Europe Orientale, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2004, cilt.1, ss.347-356

Organisation et articulation d une unité didactique

III. Ulusal Frankofoni Kurultayı / Başlangıcından Günümüze Türkiye’xxde Frankofoni, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2003, ss.165-172 Creative Commons License

Quelques réflexions sur l enseignement précoce

1.Uluslararası Sempozyum / Avrupa Konseyi Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçeve Programı ve Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003, ss.1-6 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken yaşta Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Dil kullanıcısı bağlamında kuramdan uygulamaya Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Asuman Akay Ahmed,Aslı Fişekcioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.65-86, 2019 Creative Commons License

Erken Yaşta Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Asuman Akay Ahmed, Aslı Fişekcioğlu, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.65-86, 2019

Türk Bağlamında Öğrenme Stratejileri: Galatasaray İlköğretim Okulu

Disiplinlerarası ortam ve yöntem sorunları, Nedret Öztokat, Editör, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, ss.132-141, 2004 Creative Commons License