Doç.Dr.

FÜSUN SARAÇ


Atatürk Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1996 - 2002

1996 - 2002

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2002

2002

Doktora

Les stratégies d'apprentissage et l'enseignement précoce dans le contexte Turc: L'exemple de Galatasaray

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

1995

1995

Yüksek Lisans

Analyse synthématique d'un discours publicitaire

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Jules Verne: un produit marketing?

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2013

2013

Enseigner le français à l'ère du numérique

Mesleki Eğitim

Saint Joseph Lisesi

2012

2012

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı- Panelistlik Eğitimi

Mesleki Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

2008

2008

Assemblée Générale

Diğer

Commission de l'Ouest de l'Europe

2005

2005

Didactique de la grammaire en français langue étrangère

Mesleki Eğitim

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı

1999

1999

Projet sur la formation des professeurs de français

Mesleki Eğitim

ALCEA

Araştırma Alanları

Fransızca Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2002 - 2010

2002 - 2010

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

1996 - 2002

1996 - 2002

Öğretim Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

1992 - 1996

1992 - 1996

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2013 - 2019

2013 - 2019

Farabi Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2012 - 2019

2012 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Çift Anadal-Yandal Bölüm Koordinatörü

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Enseignement Précoce

Lisans

Lisans

Acquisition du langage

Lisans

Lisans

Analyse Critique des Manules du FLE

Lisans

Lisans

Analyse Critique des Manuels du FLE

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dil Edinimi ve Yabancı Dil Öğretimi I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Fransızca Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

Lisans

Fransızca Dil Edinimi

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi

Lisans

Lisans

Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Lisans

Lisans

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doktora

Doktora

Didaktik ve Dil Öğretimi II

Lisans

Lisans

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doktora

Doktora

Didaktik ve Dil Öğretimi I

Yönetilen Tezler

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2016 - 2017

2016 - 2017

Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Saraç F.

2016 - 2016

2016 - 2016

M.Ü. Pedagojik Eğitimi Formasyonu

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Saraç F.

2015 - 2015

2015 - 2015

Marmara Üniversitesi Pedagojik Eğitim Formasyonu

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Saraç F.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

A Study on Preparation of School Experience Observation Forms in French Language Teaching Department (Example of Marmara University)

Savli F.

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, ss.444-456, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Fransızca Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Çalışma

Saraç F. , Atmaca A.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.8, ss.217-234, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Field specific competencies for French language teachers in Turkey: A model proposal

Saraç F.

Educational Research and Reviews , cilt.15, ss.336-345, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

La francophonie, un ancrage solide en Turquie

Saraç F. , Taş Y. T.

France Forum, ss.113-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Görsel materyal destekli dinlediğini anlama yetisinin yabancı dil öğretimindeki yeri

Saraç F. , Özdemir S.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.184-197, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Presentation Présentation

Gümüş H., Şavli F.

Synergies Turquie, ss.9-12, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Problématique de la grammaire dans l’enseignement du français aux enfants

Saraç F.

İstanbul Eğitimde Yenilikçi Dergisi/ Istanbul Journal of Innovation in Education , cilt.2, no.1, ss.111-126, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Presentation Présentation

Gümüş H., Savli F.

Synergies Turquie, ss.11-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2015

2015

Presentation Présentation

Gümüş H., Şavli F.

Synergies Turquie, ss.9-12, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2014

2014

Fransızca öğreniminde öğrencilerin sıkça yaptığı yazım hataları, nedenleri ve çözüm öneriler

Şavlı F. , Güler Ö.

International Journal of Language Academy, cilt.2, ss.137-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

The Opinions of the 4th Grade Students of French Language Teaching Department About The School Experience Lesson

ŞAVLI F.

Journal of Instructional Psychology,, cilt.41, ss.46-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Yabancı dil derslerinde ana dili kullanımı üzerine öğretmen ve öğrenci görüşleri

Şavlı F. , Kalafat S.

Turkish Studies, Türk Dili ve Edebiyatı Sayısı, cilt.9, ss.1367-1385, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2014

2014

Presentation Présentation

Gümüş H., Şavli F.

Synergies Turquie, ss.9-11, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2013

2013

Fransızca öğretiminde kültürün öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisi

Şavlı F. , Erdaş Keşmer Ö.

Synergies Turquie 6, ss.71-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2013

2013

Salut adlı yöntem kitabında kültür ve kültürlerarasılık

Şavlı F.

Turkish Studies, cilt.8, ss.637-650, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2012

2012

Öğretmen ve Öğretmen adaylarının mesleki yeterlilik sorunsalı ve çözüm önerileri

ŞAVLI F. , AYCAN P. C.

Dilbilim XXVIII/2012,, ss.1-13, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Analyse des méthodes de Fle: Techniques et pratiques

Şavlı F.

Dilbilim XXIV/ 2010, cilt.2, ss.65-75, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Interférences lexicales entre deux langues étrangères: anglais et français

Şavlı F.

Synergies Turquie 2, ss.179-184, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

La formation des enseignants dans l enseignement précoce

Saraç F. , Taş Y. T.

Dilbilim, cilt.2, ss.83-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2007

2007

Quelles compétences faut il développer chez les futurs professeurs de français

Saraç F. , Taş Y. T.

Dilbilim, cilt.2, ss.13-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Les Stratégies d’apprentissage dans le contexte turc : l’école primaire de Galatasaray

Şavlı F.

Dilbilim XII/2004, cilt.2, ss.91-102, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Influence de l'anglais comme première langue étrangère sur le français dans le domaine de la phonologie

Saraç F. , Erdaş Keşmer Ö.

2ème Colloque International Enseignement du français parlé- CIEP 2019, Rouen, Fransa, 24 - 25 Ekim 2019

2019

2019

Öğretmen adaylarındaki hata algısı: Marmara üniversitesi Fransızca öğretmenliği örneği

Saraç F. , Altan M. S.

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Mart 2019

2018

2018

Yabancı Dil Fransızca Ders Kitaplarındaki Kelime Varlığı Üzerine Bir Araştırma

SARAÇ F. , GELGÖR Z.

Ders Kitapları Ulusalararası Sempozyumu- International Symposıum on Textbooks, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2018, cilt.1, ss.201-220

2018

2018

Sosyokültürel Faktörlerin Çeviri Yoluyla Aktarımı

Saraç F. , Kirazlı G.

XIII. Ulusal Frankofoni Kongresi- Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

2016

2016

Problématique de la grammaire dans l’enseignement du français aux enfants

ŞAVLI F.

Colloque international sur l’enseignement du français parlé, Uluslararası konuşma dili olarak Fransızcanın öğretimi kolokyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2016, cilt.2, ss.111-126

2015

2015

Yabancı dil eğitiminde edebi metinler kullanımı

ATUN ERMAĞAN E., ŞAVLI F.

1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.885-893

2014

2014

Une étude de cas sur l’utilisation de l’alternance codique dans l’enseignement précoce

ŞAVLI F. , YONUCUOĞLU A.

X. Ulusal Frankofoni Kongresi, Fransızca Dil Eğitiminin Sorunları, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, cilt.28, ss.385-400

2011

2011

Une nécessité, une obligation: commencer dès le plus jeune âge l’apprentissage d’une langue étrangère

ŞAVLI F.

XI. Uluslararası Dil, Yazın, Değişbilim Sempozyumu (Gönüllülük ve Hoşgörü), Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, cilt.1

2014

2014

Koçluk sistemi: karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

ŞAVLI F. , EREN D.

Uludağ Üniversitesi X. Ulusal Frankofoni Kongresi, Fransızca dil eğitimin sorunları, Bursa, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

2013

2013

Une méthode de Fle pour des enfants: Cache-cache 1”, 8e Congrès Panhellénique des professeurs de français

ŞAVLI F.

8e Congrès Panhellénique des professeurs de français, Le français dans un monde qui change, SELANİK, Yunanistan, 26 - 29 Eylül 2013

2012

2012

Yabancı dil öğretiminde yeni bir gereksinim: çocuklara yabancı dil öğretimi

ŞAVLI F.

2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 4 - 06 Mayıs 2012, cilt.1, ss.557-572

2010

2010

TST ID Avrupa projesi kapsamında yabancı dil olarak Türk dili ve kültürünün öğretimi

Gümüş H., SARAÇ F. , TAŞ Y. T.

III. Uluslararası Türkçe’xxnin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Temmuz 2010, ss.167-176

2010

2010

Fransa da sınıf öğretmenliği eğitimi

TAŞ Y. T. , SARAÇ F.

2. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 9 - 10 Aralık 2010, ss.32-38

2009

2009

Comment peut-on rendre les apprenants autonomes ?”

ŞAVLI F.

IX. Uluslararası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyum Bildirileri, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2009, cilt.2, ss.325-332

2010

2010

Une étude analytique sur les compétences orales dans une nouvelle méthode de FLE

TAŞ Y. T. , SARAÇ F.

Yabancı Dil Olarak Fransızca’xxnın Öğretimi 3. Ulusal Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 01 Şubat 2010, ss.241-251

2007

2007

L’influence des styles cognitifs dans l’enseignement/apprentissage des langues étrangères

ŞAVLI F.

Atatürk Üniversitesi V. Ulusal Frankofoni Kongresi, Erzurum, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2007, cilt.1, ss.254-259

2007

2007

Erken yaşta yabancı dil öğretiminde çoklu zeka kuramının önemi

ŞAVLI F.

Gazi Üniversitesi Türkiye’de yabancı dil eğitimi Ulusal kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.744-748

2007

2007

İletişimsel yaklaşımda yazılı anlatımın değerlendirilmesi

ŞENALP A. , ŞAVLI F.

Gazi Üniversitesi, Türkiye’de yabancı dil eğitimi Ulusal kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007, cilt.1, ss.749-743

2007

2007

Une étude sur l’enseignement du français dans les classes préparatoires de l’Université de Marmara

ŞENALP A. , ŞAVLI F.

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.1-8

2007

2007

Quels types de stratégies faut-il développer chez les apprenants de langue étrangère?

ŞAVLI F.

Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2007, cilt.2, ss.65-71

2006

2006

Analyse critique du manuel « Champion 2 » dans le contexte turc : les classes préparatoires des sciences politiques et administratives

ŞAVLI F. , ŞENALP A.

Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2006, cilt.1, ss.443-451

2004

2004

Un regard contrastif sur la formation des enseignants de langues étrangères en Turquie et en France

GÜMÜŞ H., ŞAVLI F. , YÜCELSİN Y. T.

Francophonie en Turquie, dans les Pays Balkaniques et de l’Europe Orientale, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2004, cilt.1, ss.347-356

2003

2003

Organisation et articulation d une unité didactique

SARAÇ F. , TAŞ Y. T. , Gümüş H.

III. Ulusal Frankofoni Kurultayı / Başlangıcından Günümüze Türkiye’xxde Frankofoni, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2003, ss.165-172

2003

2003

Quelques réflexions sur l enseignement précoce

SARAÇ F. , TAŞ Y. T. , Gümüş H.

1.Uluslararası Sempozyum / Avrupa Konseyi Yabancı Dil Eğitimi Ortak Çerçeve Programı ve Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi, Bursa, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2003, ss.1-6

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Erken yaşta Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Saraç F.

Dil kullanıcısı bağlamında kuramdan uygulamaya Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Asuman Akay Ahmed,Aslı Fişekcioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.65-86, 2019 Creative Commons License

2004

2004

Türk Bağlamında Öğrenme Stratejileri: Galatasaray İlköğretim Okulu

Saraç F.

Disiplinlerarası ortam ve yöntem sorunları, Nedret Öztokat, Editör, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, ss.132-141, 2004 Creative Commons License

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Synergies Turquie

Editör

2019 - 2019

2019 - 2019

Milli Eğitim Bakanlığı/ Nouveau Bien Sûr! B1.1

Editör

2013 - 2014

2013 - 2014

Synergies Turquie

Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2023 - Devam Ediyor

2023 - Devam Ediyor

İstanbul Fransızca Öğretmenleri Derneği/ Association des Professeurs de Français d'Istanbul

Üye

2003 - Devam Ediyor

2003 - Devam Ediyor

Uluslararası Fransızca Öğretmenler Federasyonu-Fédération Internationale des Professeurs de Français

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Educational Research and Reviews - ERR

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

International Journal of Languages' education and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Litera: Dil, edebiyat ve Kültür araştırmaları dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Litera: Dil, Kültür ve Edebiyat araştırmaları dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi cilt 27, sayı 2

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

International Journal of Languages' Education and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 3 sayı 6

Diğer Dergiler

Bilimsel Danışmalıklar

2014 - 2014

2014 - 2014

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Bilfen Eğitim Kurumları

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mart 2020

Mart 2020

XV. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ/Disiplinlerarası Çalışmaların Buluşma Noktası Olarak Çağdaş Fransız Edebiyatı

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
Eskişehir, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sakız G. , Özdemir A. Ş. , Akbulut U. , Doğan Ö. K. , Ümmet D. , Saraç F. , et al.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2019

Ekim 2019

2ème Colloque International du Français Parlé

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Taş Y. T. , SARAÇ F.
Rouen, Fransa

Haziran 2018

Haziran 2018

1ère journée d'études : Comment réaliser une recherche didactique du FLE?

Çalıştay Organizasyonu

Saraç F.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi 11-12 Mayıs 2018- İSTANBUL

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2016

Haziran 2016

XVIII CONGRESS AMSE-AMCE-WAER Teaching and Training Today for Tomorrow

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
Eskişehir, Türkiye

Mayıs 2013

Mayıs 2013

IX. Ulusal Frankofoni Kongresi,Samsun

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
Samsun, Türkiye

Eylül 2012

Eylül 2012

Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: 21.Yüzyılda Okuryazarlık ve Geleceği

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
İstanbul, Türkiye

Haziran 2001

Haziran 2001

Propositions pour une restructuration du cursus universitaire de formation des professeurs de français langue étrangère en Turquie

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Saraç F.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Printemps numérique international 6

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

CLE Formation

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2014

2014

Uluslararası Dil Eğitimi Konferansı

İzleyici / Dinleyici

İstanbul-Türkiye

2011

2011

XI. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu

Çalışma Grubu

Sakarya-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Kasım 2018

Kasım 2018

Conseil d'orientation stratégique

Seminer

İstanbul Fransız Başkonsolosluğu-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Erken Yaşta Yabancı Dil Öğretimi

Konferans

Anadolu Üniversitesi-Türkiye

Mart 2012

Mart 2012

Yabancı Dil Eğitimi ve Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi

Konferans

Sainte Pulchérie- Özel yeni Nesil 2000-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2020

Ağustos 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Şubat-2020

Şubat 2020

Yarışma

3. Modern Diller Ülke Maket Yarışması - Irmak Okulları

Ocak-2020

Ocak 2020

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Mart-2019

Mart 2019

Yarışma

İstanbul 1. Liseler Arası Fransızca Şarkı Yarışması - Vefa Lisesi

Mart-2019

Mart 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Ocak-2019

Ocak 2019

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Altınbaş Üniversitesi

Ocak-2019

Ocak 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Kasım-2018

Kasım 2018

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Marmara Üniversitesi

Ağustos-2018

Ağustos 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bursa Uludağ Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Yarışma

2. Modern Diller Ülke Maket Yarışması - Irmak okulları

Aralık-2017

Aralık 2017

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Kasım-2016

Kasım 2016

Akademik Kadroya Atama

Akademik Kadroya Atama - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bursa Uludağ Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Ocak-2016

Ocak 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bursa Uludağ Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Akdeniz Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Eylül-2013

Eylül 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Tez Dosyaları

Eğitimin/Kursun Program İçeriğini Gösteren Broşür veya Afiş