Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslâm Toplumunda Bayram Kutlamalarına Yön Veren Rivayetler Hz Peygamber in Bayram Günlüğü

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.68, ss.79-108, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tâbiîn Döneminden Seçkin Bir Kadın Portresi Âişe bint Talha

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.127-160, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muahhar Siyer Kaynaklarında Mevzû Hadis Kullanımı Şemseddin eş Şâmî Örneği ve Makrîzî ile Mukâyesesi

Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.13-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber in Gençliği

Din ve Hayat, cilt.25, ss.16-21, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kadın ve Estetik Hz Peygamber Devri Örneği

Seyyide, cilt.39, ss.28-31, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Câhiliye ve Hz Peygamber Devri Süslenme Anlayışına Mukayeseli Bir Bakış

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.54, ss.139-162, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Saç Kitabı

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.6, ss.219-224, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kadınların Yeri

JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, cilt.6, ss.219-223, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Helal Ürün Ekonomisine Katkı Sağlayan Yönleriyle Hz Peygamber Dönemi Süslenme Uygulamaları

II. Uluslararası Helal Ekonomi Sempozyumu: Giyim-Kuşam, Sakarya, Türkiye, 6 - 08 Mart 2016, cilt.1, ss.1-668

The Religious Life of the Christian Physicians according to Ibn Abu Usaybia

39th International Congress on the History of Medicine, Bari, İtalya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.1, ss.152

Alcohol in Ibn Abu Usaybia s Records

39th International Congress on the History of Medicine, Bari, İtalya, 5 - 10 Eylül 2004, cilt.1, ss.71

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Peygamber Döneminde Kadın Olmak

Kadın olmak İslâm, Gelenek, Modernlik ve Ötesi, Şule Albayrak, Editör, İZ YAYINCILIK, İstanbul, ss.175-207, 2019